Samenwerkingen en projecten

Voor een succesvolle energietransitie is samenwerking van groot belang. Bij EBN nemen we de rol van verbinder en aanjager op ons. Daarom brengen we private en publieke partijen bij elkaar. Zo geeft EBN verbindende kracht aan de energietransitie. Ontdek hoe we dat doen.

Voorbeelden van samenwerkingsprojecten

 • Foto van project Nexstep

  Nexstep

  Voor hergebruik en ontmanteling van oude olieplatforms op de Noordzee is Nexstep opgericht. Nexstep is een initiatief van EBN en NOGEPA. De organisatie onderzoekt mogelijkheden om platformen, putten en pijpleidingen verantwoord te ontmantelen of opnieuw te gebruiken.

  Lees meer op de website van Nexstep

 • Foto van project SCAN

  SCAN

  EBN en TNO stellen de potentie van aardwarmte vast op plekken waar we nog weinig van de ondergrond weten. Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder de naam SCAN (Seismische Campagne Aardwarmte Nederland).

  Lees meer op de website van SCAN

 • Foto van project Porthos

  Porthos

  Samen met Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie zetten we in het Rotterdamse havengebied concrete stappen in de richting van CO2-transport en -opslag in lege gasvelden onder de Noordzeebodem. Dit doen we gezamenlijk onder de naam Porthos CO2 transport & storage.

  Lees meer op de website van Porthos

 • Foto van project Athos

  Athos

  In samenwerking met Tata Steel, Gasunie en het Havenbedrijf Amsterdam bestudeert EBN de mogelijkheden voor afvang, transport, opslag en hergebruik van CO2 in de Noordzeekanaalregio. Dit doen we gezamenlijk onder de naam Athos.

  Lees meer op de website van Athos

 • Foto van project Inspire

  Inspire

  EBN is in 2019 samen met de industrie het project Inspire gestart. Het doel van Inspire is om door intensieve samenwerking tussen de verschillende operators operationele kosten te reduceren. Zo willen de initiatiefnemers een bijdrage leveren om gaswinning uit de Noordzee mogelijk te blijven maken.

Informatie en communicatie

Om het brede publiek bij energievraagstukken te betrekken is communicatie essentieel. Daarom heeft EBN met partners een aantal websites ontworpen om bepaalde processen te verduidelijken.