Home Events De energietransitie: 5 vragen in 5 dagen

Terugblik

De energietransitie: 5 vragen in 5 dagen

Van 19 tot en met 23 juni zette EBN – mede in het kader van haar 50-jarig bestaan – elke dag een vraag centraal die vanuit publiek belang én systeemperspectief van cruciaal belang is om samen sneller tot een duurzaam energiesysteem te komen. Een week waarin het draaide om inhoud en praktijk en het delen van ervaringen en inzichten om elkaar te inspireren en samen verder te komen. Via onderstaande links kunt u de achtergrond-artikelen n.a.v. de events lezen, of de sfeerimpressies bekijken. 

1. De energietransitie, hoe kan iedereen meedoen?

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen in de transitie naar een energieneutraal systeem? Wat is daarvoor nodig, wat zijn de randvoorwaarden en van welke ervaringen kunnen we leren? Daarover ging maandag 19 juni een grote groep deskundigen met elkaar in gesprek tijdens dit Forum. Aanwezigen waren o.a. vertegenwoordigers vanuit de markt, beleid, wetenschap én het maatschappelijke veld. Met als doel elkaar te informeren, inspireren en samen verder te komen. Dit Forum kwam tot stand met medewerking van onder meer Het Nationaal Klimaat Platform, Energie Samen, Number 5 Foundation en Natuur & Milieu.

2. De energietransitie: verbouwen en/of herbouwen?

Gaan we stapsgewijs het huidige energiesysteem aanpassen, voortbouwend op het bestaande, of moeten we veel meer vanuit de gewenste eindsituatie terug redeneren en kijken wat er nu moet gebeuren om bij het gewenste doel uit te komen. Ofwel: gaan we verbouwen en/of herbouwen?  Hierover spraken op dinsdag 20 juni Frans Rooijers (CE Delft), Joris Wijnhoven (NVDE), Yolande Verbeek (EBN), en Lennert Goemans (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat).

3. Hoe borgen we zekerheid van energie tijdens de transitie?

Terwijl de nieuwe systemen voor hernieuwbare energie in ontwikkeling zijn, bouwen we het fossiele systeem af. Dit roept de vraag op hoe we de ‘kloof’ die gaat ontstaan, gaan overbruggen. Hoe zorgen we dat de voorzieningszekerheid niet in het geding komt, welke keuzes moeten worden gemaakt en welke instrumenten staan daarbij tot onze beschikking? Op woensdag 21 juni gingen hierover in gesprek Pieter Boot (o.m. Senior Fellow – Clingendael International Energy Programme), Yara van ’t Groenewout (Adviseur van de Minister van Economische Zaken en Klimaat), René Peters (Business Director Gas Technology – TNO) en Bas Brouwer (EBN).

4. Transition Talks on Tour bij New Energy Forum: Hoe verleggen we onze grenzen?

Donderdag 22 juni was de Transition Talks on Tour, de periodieke talkshow van EBN & partners, aanwezig bij het New Energy Forum (NEF) in Groningen. Het thema dit jaar was ‘Breaking Barriers’. Grenzen verleggen vereist verbeeldingskracht, vindingrijkheid en de durf om buiten de gebaande paden te treden. Presentator Marcel Hoenderdos en onze reporters gingen hierover in gesprek met de verschillende hoofdrolspelers waaronder Janka Stoker (RuG), Mildred Hofkes (NieuwsBestuur) en Kees Vendrik (Nationaal Klimaat Platform). Daarnaast boden we verdieping en natuurlijk een kijk achter de schermen.

5. Hoe verder?

Op vrijdag blikken we terug en delen we op een inzichtelijke wijze de inzichten en adviezen van de hoofdrolspelers van de week om samen, sneller tot een duurzaam energiesysteem te komen. Dit zullen we delen via onze sociale media kanalen en via deze pagina.

tekst: de energietransitie - 5 vragen in 5 dagen - 19-23 juni
Wanneer

Terugblik

Sfeerimpressies

Maandag 19 juni: hoe kan iedereen meedoen?

Dinsdag 20 juni: verbouwen en/of herbouwen?

Woensdag 21 juni: Hoe borgen we zekerheid van energie tijdens de transitie?

Donderdag 22 juni: Hoe verleggen we onze grenzen?

Vrijdag 23 juni: Hoe verder?