Home Over EBN Strategie Een duurzaam gassysteem
Foto van een olie en gas platform op zee

Een duurzaam gassysteem

We produceren in Nederland steeds minder aardgas. Het Groningenveld is bijna gesloten, winning uit de kleine velden daalt. En hoewel huishoudens en bedrijven elk jaar meer energie besparen en over gaan op andere meer duurzame bronnen, is de behoefte aan aardgas nog altijd groot. En ook al verruilen we aardgas steeds meer voor energie uit bijvoorbeeld zon en wind, is het nog te weinig om in de totale behoefte te voorzien. Ook al omdat de grootschalige productie van andere duurzame energiebronnen en- dragers zoals groen gas en waterstof nog op gang moet komen. Dat duurzame gassysteem blijft de Nederlandse en daarmee onze ambitie.

Voorlopig blijven we dus aardgas gebruiken. Het is verstandig om dit aardgas zo veel mogelijk in eigen land te blijven winnen, maar vanzelfsprekend nooit meer dan de vraag. Aardgas uit eigen land is beter voor het klimaat, de economie en de betrouwbaarheid van onze energievoorziening. Het maakt ons minder afhankelijk van buitenlandse leveranciers. En later kunnen we de gasinfrastructuur gebruiken voor transport en opslag van duurzame energie.

Zolang het nog nodig is, zet EBN zich daarom in voor de veilige, verantwoorde en versnelde winning van Nederlands aardgas – voornamelijk uit kleine velden onder de Noordzee. Waarbij we waar mogelijk emissies reduceren, bijvoorbeeld door het verminderen van compressie op transportleidingen. En uiteraard stemmen we onze activiteiten af met de andere gebruikers van de drukke Noordzee. Gaswinnen doen we vanuit onze wettelijke taak en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid: het is aan ons om te zorgen dat energie beschikbaar en betaalbaar blijft voor iedereen in Nederland.

Om diezelfde reden zorgen we dat de gasvoorraden op peil blijven. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vulden we in 2022 bijvoorbeeld voor een deel gasopslag Bergermeer. En zullen we dat in 2023 weer doen. Zo zorgen we dat er in de winter voldoende aardgas is om aan de piekvraag te voldoen.

Verder denken we samen met anderen na over de volgende levensfase van gasinfrastructuur die in onbruik raakt. Ons motto: ontmantelen waar het moet, hergebruiken waar het kan. Veel platforms, putten en pijpleidingen kunnen in de toekomst worden gebruikt voor het transport en de productie van waterstof. Of de opslag van CO2.

Zo doen we niet alleen wat het beste is voor de energievoorziening van vandaag, maar zetten we ook serieuze stappen naar de realisatie van onze ambitie: een duurzaam gassysteem.