Home Over EBN Strategie Systeemontwikkeling vanuit publiek belang

Systeemontwikkeling vanuit publiek belang

De complexiteit en de omvang van de transitie vragen om een breed gedragen visie op het systeem van de toekomst en de belangrijkste stappen om dat te realiseren. Daar wordt door veel partijen en het Rijk aan gewerkt. EBN draagt hieraan bij vanuit het publiek belang. Met onderzoek, advies, sturing op innovaties en strategische samenwerkingen op een breed terrein. Zo komen we samen sneller tot een duurzaam en samenhangend energiesysteem.

Het doel is duidelijk: ruim voor 2050 moet de CO2-uitstoot van het Nederlandse energiesysteem nagenoeg nul zijn. Om dat doel te behalen, moet er veel werk worden verzet. Door publieke én private spelers. Zowel op land en zee als in de ondergrond.

Dat vraagt om overzicht en inzicht. Vanuit de EBN development unit ‘Energiesystemen’ zetten we ons, samen met een groot aantal partners, in voor een breed gedragen visie op ons toekomstige energiesysteem. We onderzoeken scenario’s en dragen bij op uiteenlopende terreinen, zoals de opslag van energie, voorzieningszekerheid en de inzet van bestaande assets. Met onze bevindingen borgen we de samenhang en impact van onze eigen activiteiten maar ondersteunen we ook ministeries, provincies en gemeenten en andere maatschappelijke partners.

Als je weet wat er op verschillende plekken speelt, kun je publieke en private partijen met elkaar verbinden. Zodat ze hun kennis kunnen delen, hun krachten kunnen bundelen. Elkaar kunnen aanvullen en versterken. Wat zorgt voor meer samenhang in het systeem en extra vaart geeft aan de transitie. Als publiek bedrijf doen we dat met het maatschappelijk belang voor ogen. Dus zijn we scherp op kansen om tijd en kosten te besparen. We stimuleren bijvoorbeeld het hergebruik van bestaande putten, platforms en pijpleidingen. Ook zetten we ons in om waardevolle innovaties sneller van de grond te krijgen.

En bevorderen we samenwerking tussen relevante partijen en koppeling van vergelijkbare projecten. Dit alles uiteraard in toenemende mate in samenspraak én samenwerking met de omgeving. Met elkaar komen we zo sneller uit bij ons gezamenlijke doel: een samenhangend systeem dat iedereen in Nederland voorziet van duurzame energie.