Home Over EBN Strategie Een duurzame warmtetransitie

Een duurzame warmtetransitie

Een warme woning. Comfortabele kantoren. Productieve fabrieken en kassen. Zo’n veertig procent van alle energie die we in Nederland gebruiken, wordt ingezet voor verwarming en industriële processen. Dat is een flink aandeel. En dus een enorme kans om de energietransitie te versnellen. Verduurzamen we onze warmte, dan zetten we een grote stap.

Makkelijk is die stap niet. Meer dan het huidige, op aardgas gebaseerde warmtesysteem, vraagt een duurzaam warmtesysteem om nauwkeurige afstemming tussen de vraag naar warmte en het aanbod daarvan uit duurzame en bij voorkeur lokaal gewonnen bronnen. Dat is een complex proces. Maar ook een proces waarin EBN het verschil kan maken.

In de afgelopen vijftig jaar hebben we veel kennis opgebouwd van ondernemen in de Nederlandse ondergrond. Die kennis delen we nu voor versterking van de warmte-sector en versnelling van de transitie naar een duurzame warmteketen.

Aardwarmte is in de duurzame warmtetransitie een onmisbare schakel. Deze bron, die al langer wordt gebruikt in de glastuinbouw, is ook geschikt voor het verwarmen van woningen en gebouwen. Daarom maken we ons sterk voor de ontwikkeling van aardwarmte gekoppeld aan warmtenetten.

Dat doen we niet alleen door kennis te delen. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat nemen we ook risicodragend deel in een groeiend aantal aardwarmte-projecten. Vanaf de tweede helft van 2023 is die deelname zelfs wettelijk verplicht. Over zeven jaar staat de teller op minstens vijftig projecten – goed voor minimaal 500.000 woning-equivalenten die per jaar worden voorzien van duurzame warmte.

Verder doen we samen met partners onderzoek op plekken met veel behoefte aan warmte, maar minder kennis van de ondergrond. Zo brengen we het potentieel van aardwarmte beter in beeld en vergroten we de kans op succes. Een aansprekend voorbeeld hiervan is het onderzoeksprogramma SCAN.

Tot slot verkennen we de tijdelijke ondergrondse opslag van warmte met een hoge temperatuurondergrondse opslag van warmte met een hoge temperatuur. Doordat die warmte later kan worden ingezet – bijvoorbeeld in koude periodes, als er extra warmtebehoefte is – vergroten we de leveringszekerheid.

Het zijn taken die goed bij ons passen. Bijvoorbeeld omdat we de financiële kracht hebben om te investeren in aardwarmte-projecten en een rol kunnen spelen in de warmteketen. De aanleg van warmtenetten kost tientallen miljarden en kapitaalkrachtige bedrijven zijn nodig om deze opgave te financieren.

Dankzij onze portfolio-aanpak hebben wij goed zicht op projecten in het hele land en kunnen we succesvolle voorbeelden en waardevolle lessen delen met alle partijen. Zo helpen we de kwaliteit van projecten te verhogen en brengen we de maatschappelijke kosten van de warmtetransitie omlaag.

Ook hebben we veel ervaring in samenwerken in het publiek-private domein. Daar werken we op de voorgrond of op de achtergrond, maar altijd als verbinder en versneller, soms ook als regisseur. Ook nu kunnen we de juiste spelers bij elkaar brengen en samen zorgen voor tempo in de warmtetransitie.

En minstens zo belangrijk: we zijn gemotiveerd om met kennis en middelen bij te dragen aan een duurzame warmtetransitie. Samen met alle betrokkenen willen we zorgen dat duurzame warmte beschikbaar en betaalbaar is – nu én in de toekomst.