Home Aardwarmte Onderzoek naar aardwarmte

Onderzoek naar aardwarmte

Aardwarmte wordt al tientalen jaren succesvol toegepast in Nederland, met name in de glastuinbouw sector. Wel is nader onderzoek naar aardwarmte nodig voor verdere uitrol in de gebouwde omgeving. 

Aardwarmte heeft als deze duurzame vorm van warmt de potentie om ook buiten deze sector een belangrijke rol te vervullen in de Nederlandse energievoorziening. Om aardwarmte succesvol te kunnen toepassen is onderzoek naar de ondergrond en naar innovatieve technologieën hard nodig. 

Wat is het belang van kennis en innovatie voor aardwarmte?

Zonder kennis over de ondergrond kan aardwarmte niet worden gerealiseerd. Innovatie is ook essentieel voor de versnelling van aardwarmte als onderdeel van de energietransitie. In de glastuinbouw werd een veelbelovende start gemaakt met de toepassing van aardwarmte in Nederland, nu moet dit worden doorontwikkeld in de gebouwde omgeving. Daarom zet EBN zich in voor de verdere ontwikkeling en innovatie in deze sector, onder andere doormiddel van de innovatie inventarisatie aardwarmte en het WarmingUP collectief. Lees meer over aardwarmte en innovatie.

Inzicht in combinatie warmtevraag met aanwezigheid aardwarmte

Om inzicht te bieden in de mogelijkheden van aardwarmte in hun regio voor de gebouwde omgeving, glastuinbouw en industrie in combinatie met een warmtevraag tot 100 graden Celsius is het project WARM 2020 uitgevoerd. In dit onderzoek is de potentie van aardwarmte in kaart gebracht en dit op RES (Regionale Energie Strategie) niveau gekwalificeerd. De uitkomsten vormen een handvat voor gemeenten en RES-regio’s bij het ontwikkelen van aardwarmte in hun regio en het opnemen van aardwarmte in hun Transitievisie Warmte en/of Regionale Energiestrategie.

Wat is de rol van EBN in het onderzoek naar aardwarmte? 

Als kenner van de ondergrond bouwt EBN al bijna 60 jaar mee aan een betaalbare, betrouwbare en beschikbare energie- en warmtevoorziening in Nederland. Wij geloven dat de waarde van kennis van deze ondergrond essentieel is voor de toekomst van de duurzame energievoorziening. Om deze kennis te vergroten en zo de ontwikkeling van de aardwarmte sector te kunnen versnellen is onderzoek essentieel.

EBN verkent daarom samen met partners hoe we zo doordacht en duurzaam mogelijk gebruik kunnen maken van aardwarmte. Ook praten we met provincies en gemeenten over de potentie en ontwikkeling van aardwarmte in hun regio. Daarnaast nemen we deel aan verschillende projecten om aardwarmteontwikkeling te helpen versnellen en versterken. Een van de onderzoeksprogramma’s die EBN voor aardwarmte uitvoert is SCAN. 

SCAN: onderzoek naar aanwezigheid van aardwarmte

Tijdens de opsporing en winning van olie en gas zijn we veel te weten gekomen over de eigenschappen van de aardlagen in de Nederlandse ondergrond. Toch vertoont de kaart van het ondergrondse landschap ook nog veel witte vlekken. Dit zijn gebieden waar geen of weinig olie en gas werd gevonden. Deze zelfde aardlagen zijn door hun opbouw mogelijk wel interessant voor de winning van aardwarmte. Door middel van seismisch onderzoek, aangevuld met onderzoeksboringen, werkt EBN samen met partners zoals TNO aan het invullen van de huidige witte vlekken. Hiervoor wordt samengewerkt in het programma SCAN Aardwarmte

https://youtu.be/Wx5VMX53oW8

 

Kennis en Innovatie Roadmap Aardwarmte (KIRA)

Het doel van het Innovatie Roadmap Aardwarmte (KIRA) programma is het coördineren van vraaggestuurd onderzoek voor aardwarmte en het creëren van meer overzicht en meer balans tussen aanbod en vraag van innovatie voor aardwarmte. Binnen het programma zijn inmiddels drie onderzoeken afgerond: grondwatermonitoring, alternatieve materialen voor putontwerp en verbranding van NORM houdend vast materiaal. Aan een vierde onderzoek ‘cementing best practices’ wordt op dit moment gewerkt. Er lopen binnen het KIRA programma ook nog twee onderzoeksopdrachten over: verantwoord gebruik mijnbouwhulpstoffen door operators in de geothermie, en over restgas in bovengrondse installaties aardwarmte.

Ultradiepe Geothermie (UDG)

Deze vorm van aardwarmte heeft een temperatuur van 120 graden C en wordt gewonnen op een diepte van 4 kilometer. Om de kansen voor toepassing van hoogtemperatuur aardwarmte in met name de industrie te onderzoeken, is het programma UDG uitgevoerd. In het programma werkten verschillende partijen samen om de kennis over de inzet van ultradiepe geothermie voor de Nederlandse industrie te vergroten en toepasbaar te maken. Lees meer over de geleerde lessen UDG rapporten.

Vraag het onze expert

Foto van Jorien Schaaf
Jorien Schaaf Manager Technology Stel jouw vraag
Vraag hetonze expert

Heb jij een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met Jorien Schaaf, Manager Technology Warmtetransitie.

Stel jouw vraag
Foto van Jorien Schaaf