Home Aardwarmte Onderzoek naar aardwarmte Aardwarmte en innovatie

Welke innovaties zijn er rondom aardwarmte?

Aardwarmte heeft de potentie om op veel plekken in Nederland ingezet te worden als bron van duurzame warmte. Innovatie kan de aardwarmtesector helpen om de ontwikkeling van aardwarmte te versnellen.

Belang van innovatie in de aardwarmtesector

Innovatie is een essentiële bouwsteen om de opschaling van aardwarmte te realiseren. Aardwarmte kan een belangrijke bijdrage leveren aan de warmtetransitie in Nederland. De techniek heeft een veel belovende start gemaakt in de glastuinbouw. De volgende stap is de doorontwikkeling van aardwarmte in de gebouwde omgeving. Om de uitrol van aardwarmte nog veiliger, rendabeler en beter toepasbaar te maken, is innovatie van belang. Door middel van innovatie kan de toepassing van aardwarmte worden versneld.

Innovatieprogramma

Geothermie Nederland en EBN werken nauw samen aan innovatie in de aardwarmtesector. In juni 2021 hebben zij de Innovatie Inventarisatie Aardwarmte uitgebracht. Deze inventarisatie heeft een goed overzicht opgeleverd van alle kennis en ideeën op het gebied van innovatie. Naar aanleiding van dit rapport is de sector nu bezig om een innovatie platform op te zetten. Met als doel een vraaggestuurd innovatiesysteem waar ondernemers, onderzoek en financiers samenkomen. De aardwarmtesector werkt hier samen met de Topsector Energie, binnen de programma’s TKI Nieuw Gas en TKI Urban Energy.

Warming UP

EBN is ook actief betrokken bij het collectief WarmingUP. Binnen WarmingUP werken meerdere partijen in de keten aan toepasbare kennis voor duurzame en collectieve warmtesystemen. Met als doel het realiseren van collectieve warmtesystemen die betrouw, duurzaam en betaalbaar zijn.

Vraag hetonze expert

Heb jij een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met Jorien Schaaf, Manager Technology CO2 transport en opslagsystemen.

Stel jouw vraag
Foto van Jorien Schaaf