Toegankelijkheidsverklaring

We doen ons best om onze website toegankelijk te maken. Zodat iedereen onze website makkelijk kan gebruiken en begrijpen.

Maatregelen die we hebben genomen

Om onze website zo toegankelijk mogelijk te maken, hebben we een aantal maatregelen genomen bij het ontwerpen, bouwen, inrichten en schrijven.

Tekst

 • Pagina’s hebben titels die de inhoud van de pagina’s beschrijven.
 • Teksten hebben duidelijke en beschrijvende koppen en tussenkoppen.
 • De juiste structuur van de teksten (paginatitel, H1, H2, opsommingen, etc) is aangegeven via de editor van het CMS.
 • Informatie zit niet alleen in de vormgeving van de teksten maar is ook uitgelegd (bijv. onderstreept, vetgedrukt, groter lettertype).
 • Er zijn geen spaties of tabs gebruikt om kolommen, tabellen of speciale teksteffecten te maken.

Afbeeldingen

 • Afbeeldingen die informatie overdragen hebben een tekstueel alternatief (alt-tekst).
 • Afbeeldingen en teksten die naar dezelfde pagina verwijzen, zijn gecombineerd tot één link (bijv. bij een icoon en tekst die naast elkaar staan en beide een link bevatten).
 • Afbeeldingen die als link worden gebruikt, hebben een alt-tekst die het doel van de link beschrijft.
 • Decoratieve afbeeldingen kunnen door hulptechnologieën genegeerd worden (door de alt-tekst leeg te laten).
 • Tekst is niet als afbeelding geplaatst maar als echte tekst.

Audio en video

 • Bewegend beeld en geluid dat automatisch start kan uitgezet worden of stopt binnen 3 seconden.
 • Audio en video hebben een kort tekstueel alternatief dat de inhoud beschrijft (etiket).
 • Alle actuele video’s hebben een ondertiteling met de gesproken tekst én andere geluiden.
 • Audio of video dat als media-alternatief voor tekst dient, is gelabeld.

Formulieren

 • Afbeeldingen die als knop worden gebruikt, hebben een alternatieve tekst.
 • Alle invoervelden hebben een duidelijke instructie.
 • Bezoekers hebben geen last van een tijdslimiet bij het invullen van een formulier.
 • Fouten en knoppen bestaan niet alléén uit visuele aanwijzingen.
 • De werking van het formulier is voorspelbaar: het formulier wordt pas verzonden nadat de bezoeker zelf op ‘verzenden’ klikt.
 • Fouten of niet ingevulde velden zijn duidelijk aangegeven en er is, als dat kan, een suggestie voor verbetering.
 • Bezoekers kunnen zelf fouten voorkomen bij formulieren waarbij belangrijke acties in gang worden gezet door te annuleren, controleren of bevestigen.
 • Alle onderdelen van formulieren zijn via het toetsenbord te bereiken en bedienen in logische volgorde.

Techniek en ontwerp

 • Optimaal navigeren mogelijk dankzij duidelijke verwijzingen, meerdere ingangen naar pagina’s, consequent gebruik van navigatie-items en menu-items.
 • Gebruik van toegankelijke kaarten.
 • Toegankelijke vormgeving met goed gebruik van contrast en consequent hergebruik van ontwerp-elementen.
 • Bezoekers hebben de mogelijkheid om lettertypes te vergroten.
 • Headerafbeeldingen zijn geoptimaliseerd in grootte om laadtijden te beperken.
 • Er wordt gebruik gemaakt van pagecaching om minder verzoeken te verzenden naar de server en laadtijden te beperken.
 • De site is geoptimaliseerd en benaderbaar via verschillende apparaten: mobiel, tablet, desktop.
 • De site is indexeerbaar voor zoekmachines.

Maatregelen die we nog gaan nemen

Op een aantal punten is onze website nog niet voor iedereen makkelijk te gebruiken. Deze punten lossen we zo snel mogelijk op. Ons streven is om dit voor 1 januari 2021 te doen.

 • Ingewikkelde afbeeldingen die informatie bevatten, zoals grafieken of infographics, bevatten nog geen langere beschrijving (naast de alt-tekst).
 • De pdf’s die op onze website staan, voldoen nog niet allemaal aan alle toegankelijkheidseisen.

Vragen of tips?

Heeft u vragen of tips over de toegankelijkheid van onze website? Laat het ons weten. Neem contact op met de afdeling Communications & Public Affairs via communicatie@ebn.nl.