Home Feiten en cijfers
Projecten van EBN

Feiten & cijfers

Betrouwbare energiecijfers en kennis versnellen de energietransitie in ons land. Energie Beheer Nederland maakt deze kennis gratis beschikbaar via verschillende (geologische) databases en specialistische rapporten voor professionals. Maar ook door handige infographics met energiecijfers voor iedereen.

Het beschikbaar stellen van betrouwbare energiecijfers en kennis moet bijdragen aan een geïnformeerde dialoog tussen iedereen betrokken bij de energietransitie. Het actief ontwikkelen en delen van onze kennis van (ondernemen in) de Nederlandse ondergrond en van assets is hier onderdeel van. Onderstaand ziet u een overzicht van al onze activiteiten om energiecijfers en kennis beschikbaar te stellen.

EBN Kennisbank: kennis voor de energietransitie

In de kennisbank van EBN zijn tal van publicaties te downloaden. Deze hebben betrekking hebben op energiewinning, energiebronnen, geologische kennis en achterliggende technieken. De inhoud van de EBN Kennisbank is voornamelijk gericht op professionals in de energiesector. De EBN kennisbank bevat ook nuttige publicaties voor beleidsambtenaren die zich bezighouden met energievraagstukken en de ondergrond.

Geologische databases voor exploratie van de ondergrond

Als deelnemer aan meer dan 200 opsporings- en winningsvergunningen heeft EBN toegang tot een enorme hoeveelheid geologische data. Deze kennis over de Nederlandse ondergrond, voorzieningen en economie is beschikbaar voor geïnteresseerde stakeholders. Deze databases zijn gratis beschikbaar via een op Spotfire gebaseerd webportaal en te bereiken via het EBN Data Centre. Bij vragen over de geologische databases neemt u contact op met EBN exploratie.

Energie in Nederland: database met onafhankelijke energiecijfers

Via de website Energie in Nederland biedt EBN een speciale database met historische energiecijfers vanaf 1990 aan. Vanuit deze database zijn betrouwbare energiecijfers op te vragen, te downloaden en te delen. Deze cijfers zijn door CBS aangeleverd en worden jaarlijks geüpdatet. De database geeft onder andere inzicht in hoe het Nederlandse energiesysteem in elkaar zit. Ook zijn er feiten en cijfers  rond energieproductie en energieverbruik in te zien.

Energiecijfers voor professionals: Zo werkt Energie in Nederland

‘Zó werkt energie in Nederland’ is het standaardwerk met energiecijfers en kennis voor de professional die werkt aan de energietransitie. De uitgave legt met heldere visualisaties, overzichten en schema’s uit hoe het energiesysteem werkt. Het boek bevat vijf hoofdstukken. Elk bekijkt het Nederlandse energiesysteem vanuit een ander hoek. Samen geven deze vijf perspectieven antwoord op de tientallen vragen rond ons energiesysteem en de energietransitie. ‘Zo werkt energie in Nederland’ wordt uitgegeven door de Argumentenfabriek in samenwerking met 21 partijen waaronder EBN.

Jaarlijkse infographic "Energie in cijfers"

Elk jaar in januari publiceert EBN een nieuwe versie van de infographic Energie in Cijfers. De infographic geeft eenvoudig de Nederlandse energiebalans, emissies en andere gerelateerde data weer. De energiecijfers hebben betrekking op het laatste jaar wat aan CBS data beschikbaar is. De infographic wordt gemaakt op basis van CBS-data over het voorafgaande jaar. Naast de digitale versies is het mogelijk om een fysiek exemplaar in verschillende formaten te bestellen.

Data omtrent potentieel van aardwarmte

In opdracht van EBN en Geothermie Nederland is een detailstudie uitgevoerd naar aardwarmte: WARM 2020. Specifiek is gekeken naar de potentie als duurzame warmtebron voor de gebouwde omgeving, glastuinbouw en industrie op regionaal niveau. U kunt op RES-niveau detailstudies inzien. Daarnaast zijn op aanvraag databestanden in GIS formaat beschikbaar.  Tevens voert EBN in samenwerking met TNO seismisch onderzoek uit naar aardwarmte. Via de website van dit programma, SCAN Aardwarmte, raadpleegt u de op dit moment publiek beschikbare resultaten.

Feiten over de ondergrond van Nederland

De ondergrond in Nederland is vele kilometers diep en bestaat uit verschillende grondlagen. De dikte van deze grondlagen verschillen van plek tot plek en hebben invloed op welke rol de laag kan spelen in de energietransitie. Onze expert geeft uitleg over de opbouw van de ondergrond

Vraag hetonze expert

Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Stel jouw vraag