Home Over EBN

Over Energie Beheer Nederland

Energie Beheer Nederland (EBN) geeft energie aan de transitie. We dragen bij aan een betrouwbare en betaalbare energievoorziening vandaag en aan een duurzaam energiesysteem voor de toekomst. We investeren kennis, kunde en financiële slagkracht om samen met onze partners, sneller een duurzaam energiesysteem te bouwen. Een betrouwbaar energiesysteem waarin we de lasten en lusten van de transitie eerlijk verdelen. Een energiesysteem dat werkt voor iedereen.

Vijftig jaar geleden werd EBN opgericht om namens de Nederlandse Staat te investeren in gas- en olieprojecten. Tegenwoordig richten onze activiteiten zich op drie kerngebieden: de gastransitie, de warmtetransitie en CO2 opslag- en transportsystemen. Net als de wereld om ons heen, veranderen ook wij. Maar één ding verandert niet: wij blijven publieke belangen in de energievoorziening behartigen. Nu en in de toekomst.

 

 • Visie en missie

  Vanuit onze visie missie werkt EBN in opdracht van Nederland aan een toekomstbestendige energievoorziening en de energietransitie.

  Meer over onze misie en visie
 • Strategie

  De EBN strategie draagt bij aan een significante CO2-reductie, maar ook aan energiezekerheid en een eerlijke energietransitie.

  Strategie
 • Rol energietransitie

  Met onze jarenlange ervaring geven wij energie aan de energietransitie. Onze rol vullen we in met als doel: een klimaatneutraal energiesysteem in 2050.

  Meer over de energietransitie
 • De EBN organisatie

  200 professionals werken aan de energietransitie vanuit verschillende disciplines. Met kennis en kunde dragen zij bij aan de energietransitie.

  Meer over onze mensen en organisatie
 • Bestuur en Governance

  Wij zijn een zelfstandig opererende beleidsdeelneming van de overheid met een raad van bestuur, raad van commissarissen en ondernemingsraad.

  Meer over de aansturing en leiding van EBN
 • Financiële rapportage

  EBN is een besloten vennootschap met de Nederlandse staat als enige aandeelhouder.

  Meer financiële informatie
 • Samenwerkingen en projecten

  Voor een succesvolle energietransitie is samenwerking van groot belang. Als verbinder en aanjager brengen wij daarom private en publieke partijen in projecten bij elkaar.

  Meer over EBN projecten en samenwerkingen
 • Plaatje toont de vier duurzame ontwikkelingsdoelen waarop EBN zich richt, doelen 7, 9, 12 en 13 Plaatje toont de vier duurzame ontwikkelingsdoelen waarop EBN zich richt, doelen 7, 9, 12 en 13

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Maatschappelijk verantwoord ondernemn is belangrijk voor ons. EBN wil een bijdrage leveren aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties.

  Meer over maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Onze geschiedenis

  Energie Beheer Nederland (EBN) speelt al vele jaren een centrale rol in de energiewinning in Nederland. Ontdek de geschiedenis van onze organisatie.

  Ontdek onze geschiedenis
Vraag hetonze expert

Heb jij een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met Monique Wesly.

Stel jouw vraag
Foto van Monique Wesly