Home Over EBN
Home Over EBN

Over EBN

Energie Beheer Nederland (EBN) is 100 procent eigendom van de Nederlandse Staat; onze aandelen worden beheerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Lees meer over onze deelnemingen, activiteiten en organisatie.

 

De minister heeft onze rechtsvoorganger De Staatsmijnen (DSM) in 1963 aangewezen voor het uitvoeren van de doelmatige opsporing en winning, een planmatig beheer en een optimale afzet van koolwaterstoffen. Met de privatisering van DSM heeft EBN deze verantwoordelijkheid overgenomen. Daarnaast adviseren we de overheid over delen van het energie- en klimaatbeleid.

De rol van EBN

We zien het als onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de Nederlandse klimaatambities. Dit doen we door bij te dragen aan de verduurzaming van de traditionele gaswaardeketen. EBN kan in de gehele keten haar invloed aanwenden door partijen samen te brengen en door kapitaal, infrastructuur, kennis en expertise in te brengen in concrete projecten. Richting het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft EBN een adviserende rol vanuit haar kennis van de ondergrond en de gaswaarde- en energiewaardeketen.

EBN wil via haar bedrijfsactiviteiten een wezenlijke bijdrage leveren aan CO2-reductie en een klimaatneutraal energiesysteem. Op dit moment voorziet aardgas nog in ongeveer 40 procent van ons energieverbruik. EBN ondersteunt de winning van Nederlands aardgas zolang er nog nationale vraag naar aardgas is. Hierdoor is minder gasimport nodig wat onder meer gunstig is voor de CO2-footprint. Tegelijkertijd zet EBN zich in voor het versterken van de aardwarmtesector en het versnellen van de ontwikkeling van aardwarmte. Ook is EBN actief in de ontwikkeling van CO2-opslag. EBN verkent de mogelijkheden voor ondergrondse energieopslag en andere bouwstenen voor verduurzaming zoals de ontwikkeling en productie van waterstof en groen gas. Zo geeft EBN energie aan de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem in 2050.

Deelnemingen

EBN is als non-operating partner betrokken bij nagenoeg alle olie- en gasprojecten in Nederland. Ons belang in deze activiteiten is in de regel 40 procent. De opbrengst hiervan komt grotendeels ten goede aan de schatkist en dus aan de Nederlandse samenleving. Daarnaast mag EBN sinds 2019 financieel participeren in aardwarmteprojecten in Nederland.

Strategie en activiteiten

De strategie om uitvoering te geven aan onze missie en ambitie steunt op de drie pijlers: Our Dutch Gas, Return to Nature en New Energy. Deze strategische pijlers vloeien logisch voort uit de veranderende rol en nieuwe activiteiten en laten zien hoe wij een actieve bijdrage willen leveren aan het versnellen van de energietransitie.

 • Icoon van blauwe vlam

  Our Dutch Gas

  Nederlands aardgas als essentieel onderdeel van de verduurzaming van de gaswaardeketen. Het stimuleren en versnellen van de exploratie en productie van Nederlandse kleine gasvelden.
  Lees meer over Our Dutch Gas

 • Icoon van groen recycle symbool

  Return to Nature

  Verantwoorde ontmanteling en waar mogelijk hergebruik van infrastructuur.
  Lees meer over Return to Nature

 • Icoon van oranje blaadje

  New Energy

  Bijdragen (met onder andere kennis) aan de ontwikkeling van nieuwe duurzame energiebronnen zoals aardwarmte, groen gas en waterstof.
  Lees meer over New Energy

De afgelopen jaren heeft EBN uitvoering gegeven aan haar strategie vanuit deze drie strategische pijlers. Daarmee is onze positie zichtbaar verschoven van een meer ‘stille’ partner achter de schermen van de energievoorziening in Nederland naar een organisatie die door haar kennis, kunde, financiële positie en netwerk verbindende kracht kan geven aan de energietransitie. De recente activiteiten op het terrein van de ontwikkeling van aardwarmte en het versterken van de sector zijn daar concrete voorbeelden van.

De rollen/activiteiten van EBN in projecten en samenwerkingen, omvatten op hoofdlijnen:

 • kennisdelen van de ondergrond en de gaswaardeketen
 • beheren van bestaande assets en deze inzetten in de energietransitie
 • verkennen van nieuwe opties en deelnemen aan pilots
 • investeren in olie- en gasprojecten en in aardwarmte
 • uitvoeren van seismisch onderzoek (SCAN)

Organisatie

EBN heeft zo’n 150 gekwalificeerde ervaren medewerkers. Zij werken in een themateam, een specialistische vakgroep of bij een ondersteunende afdeling.