Kennis van de Nederlandse gas- en olievoorraden

Energie Beheer Nederland B.V. (EBN) is een onderneming die namens de Staat investeert in de opsporing, winning en opslag van gas en olie. Op een veilige, duurzame en economisch verantwoorde wijze realiseert EBN maatschappelijke en economische waarde uit de Nederlandse ondergrond. EBN dient daarbij een publiek belang: bijdragen aan een onafhankelijke, betrouwbare energievoorziening in Nederland. We zien dat als een belangrijke maatschappelijke opdracht.

Voor de winning van aardgas en –olie werkt EBN nauw samen met olie- en gasmaatschappijen. Met uitgebreide kennis van de diepe ondergrond en inzicht in innovatieve exploratie en wintechnieken speelt EBN een belangrijke rol in de succesvolle winning op land en op zee. EBN identificeert kansen, deelt kennis en bevordert een gunstig klimaat voor de opsporing, ontwikkeling en winning. Samen met onze partners kunnen we de activiteiten waarin we deelnemen verder optimaliseren en innoveren.

Voor alle opsporings- en winningsactiviteiten in Nederland geldt dat de olie- en gasmaatschappijen het initiatief nemen. EBN ondersteunt en investeert met een substantieel belang, in de regel 40%. De winst uit deze activiteiten draagt EBN volledig af aan de Nederlandse Staat, vertegenwoordigd door het ministerie van Economische Zaken (EBN’s enige aandeelhouder). Behalve belangen in olie- en gasprojecten heeft EBN belangen in gasverzamelleidingen op zee, ondergrondse gasopslagen op land en een belang van 40% in GasTerra, de groothandelsmaatschappij in aardgas.

Energising
the transition

Daalsesingel 1

3511 SV Utrecht

Telefoon +31(0)30-233 90 00

E-mail ebn.mail@ebn.nl