Home Over EBN Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als publiek energiebedrijf wil EBN een voorbeeldrol spelen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is belangrijk voor ons.

Met onze activiteiten en investeringen willen we waarde toevoegen voor betrokkenen, van omwonenden van projecten tot onze medewerkers, en van onze samenwerkingspartners tot De Staat als aandeelhouder. Het gaat hierbij om meer dan financiële waarde, maar om brede maatschappelijke waarde.

Waar we ons op richten

Ons MVO-beleid richt zich op de volgende onderwerpen:

  • Klimaat
  • Milieu
  • Veiligheid
  • Participatie
  • Goed werkgeverschap
  • Goed bestuur, inclusief transparantie

Deze onderwerpen zijn in lijn met onze materiele thema’s en onze Fit for 60 Strategie, en de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties waar EBN een bijdragen aan wil leveren: SDG 7, SDG 9, SDG 12 en SDG 13.

Plaatje toont de vier duurzame ontwikkelingsdoelen waarop EBN zich richt, doelen 7, 9, 12 en 13

EBN richt zich op vier van de 17 Sustainable Development Goals.

Ons MVO programma

We werken via drie verschillende sporen aan deze onderwerpen: door bewuste keuzes te maken in onze eigen bedrijfsvoering en operatie, middels toekomstige investeringen en door in ruim 200 samenwerkingsverbanden deze onderwerpen te agenderen en bevorderen.

Afbeelding met tekst. Spoor 1: de eigen bedrijfsvoering en onze operaties. Spoor 2: onze investeringen in projecten. Spoor 3: bestaande samenwerkingsverbanden en joint ventures.

In gesprek over MVO

Wil je meer informatie over MVO? Kijk dit interview met Jan Willem van Hoogstraten (CEO EBN) en Annemarie Rullens (Advisor EBN).

 

Vraag hetonze expert

Heb jij een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met Annemarie Rullens, Advisor.

Stel jouw vraag
Foto van Annemarie Rullens