Home Over EBN Energietransitie

Energietransitie

Samen, sneller naar een duurzaam energiesysteem

Energie Beheer Nederland geeft energie aan de energietransitie. Met als doel: een klimaatneutraal energiesysteem in 2050. Ontdek hoe we dit doen en wat onze rol is.

In het in 2015 afgesproken Klimaatverdrag van Parijs  hebben 195 landen, inclusief Nederland, afgesproken om in 2050 de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, zo mogelijk 1,5 graden Celsius. Om dit te bereiken ligt de focus op het verminderen van de CO2-uitstoot.

De Nederlandse overheid heeft voor de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen als doel gesteld: in 2030 ten minste 55, en liefst 60 procent minder uitstoten ten opzichte van 1990 en een CO2-neutraal energiesysteem in 2050. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen zelfs met 95% zijn afgenomen. Een doel dat vervolgens ook is vastgelegd in het Nederlandse Klimaatakkoord en in de Nederlandse Klimaatwet.

Plaatje toont een grafiek met de beoogde CO2-reductie in Nederland

Beoogde reductie van broeikasgassen – bron: Klimaatakkoord. (Klik voor vergroting).

Om de CO2-uitstoot te reduceren is het noodzakelijk dat we minder fossiele brandstoffen verbranden. Productieprocessen moeten schoner en efficiënter, en het is belangrijk dat we veel meer gebruik gaan maken van hernieuwbare energie, zoals groene stroom en aardwarmte.

EBN en de energietransitie: onze belofte

De komende jaren gaat ons energiesysteem compleet op de schop. We bouwen af wat ons klimaat schaadt, verbouwen wat we kunnen behouden en bouwen op naar 100% duurzaam. Namens de Staat investeert EBN en zetten wij zaken in beweging waar versnelling nodig is. Op systeemniveau, in de gasketen, in de warmteketen, in CO2-opslag en in projecten. Als publiek bedrijf zijn de versnelling van onze verduurzamingsopgave en het waarborgen van energiezekerheid voor iedereen onze topprioriteiten.

Onze klimaatbelofte

In 2040 zijn we klimaatneutraal. We brengen onze scope 1, 2 en 3 CO2-eq emissies in 2030 met 60% en in 2040 met 100% terug ten opzichte van 1990. Daarnaast blijven we ons hard maken voor de toegang tot energie. Ook wanneer dit onder druk staat.

De komende jaren richt EBN zich op:

  • De ontwikkeling van een duurzaam en toegankelijk energiesysteem voor iedereen.
  • De transitie van ons gassysteem; na 2040 willen we gassen klimaatneutraal kunnen verkopen. Ook houdt EBN zich bezig met elektrificatie van boorplatformen, hergebruik infrastructuur en verkenning van de ontwikkeling van duurzame gassen.
  • Een duurzame warmtetransitie; we werken aan de grootschalige winning van aardwarmte in diverse projecten en de ontwikkeling van collectieve warmtesystemen.
  • En verantwoorde CO2-opslag; we werken aan de realisatie een CO2-transport- en opslagsysteem op de Noordzee.

De benodigde versnelling van de ontwikkelingen is gebaat bij een krachtige publiek-private samenwerking. EBN kan als beleidsdeelneming van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat en vanuit haar positie als verbindende schakel in en aanjager van publiek-private samenwerking in de gehele keten haar invloed aanwenden door partijen samen te brengen en door kapitaal, infrastructuur, kennis en expertise in te brengen in concrete projecten.

Het goede gesprek op basis van de juiste feiten en cijfers

De kennis die wij hebben van onze specifieke vakgebieden, van de markt, van de techniek maar ook van het energiesysteem en de bijbehorende feiten en cijfers, heeft unieke waarde. Om deel te nemen in projecten en zo de (financiële) slagkracht daarvan te vergroten. Maar ook om bij te dragen aan een goed gesprek op basis van de juiste, objectieve feiten. In een omgeving die wordt gekenmerkt door complexe veranderingen en informatiestromen en in een wereld waarin polarisatie en ‘verbubbeling’ toenemen, is een publieke organisatie die de objectieve werkelijkheid uitdraagt belangrijker dan ooit.

Wij willen de kennis en bewustwording rond energie en het energiesysteem vergroten. Bij verschillende doelgroepen, op verschillende kennisniveaus. De politiek, het bedrijfsleven en het publiek discussiëren al volop over de energietransitie. Wij zien het niet alleen als onze taak om die dialoog te stimuleren, maar willen er vooral voor zorgen dat hij geïnformeerd gevoerd wordt. Op basis van feiten. Dat doen we nu al op allerlei manieren. Denk aan het jaarlijkse energieontbijt, de infographic Energie in Nederland, met onze Transition Talks en ‘weken van ….’. Maar ook door partners te faciliteren met kennis, publicaties, onderzoeken en rapporten en met onze bijdragen aan de ontwikkeling en educatie op scholen.

Vraag hetonze expert

Heb jij een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met Monique Wesly.

Stel jouw vraag
Foto van Monique Wesly