Bestuur en governance

EBN is een zelfstandig opererende beleidsdeelneming van de overheid. De dagelijkse leiding ligt in handen van de directie. Toezicht en medezeggenschap zijn belegd bij de Raad van Commissarissen en de ondernemingsraad.

De aandeelhouder benoemt de directie en de commissarissen. Verder is in de statuten vastgelegd dat belangrijke besluiten de goedkeuring van de aandeelhouder vereisen.

Governance en gedrag

EBN hecht grote waarde aan een goed ondernemingsbestuur (‘corporate governance’). Om die reden onderwerpt EBN zich vrijwillig aan de principes en ‘best practice’-bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code (voor zover deze van toepassing zijn voor EBN). Hiermee volgt EBN het beleid van de overheid ten aanzien van staatsdeelnemingen en de Code.

Wij onderschrijven het principe dat transparantie naar belanghebbenden van cruciaal belang is. Ook binnen de eigen organisatie hechten we sterk aan transparantie. We beschikken over een gedragscode, een vertrouwenspersoon, een klachtencommissie en een klokkenluidersregeling.

De directie

Jan Willem van Hoogstraten, CEO

Verantwoordelijkheden:

 • voorzitter directieteam
 • het contact met de RvC en de aandeelhouder
 • afdelingen: Exploration & Production Assets, Carbon Capture Utilisation & Storage (CCUS)
 • vakgroepen: HR, Legal, Business Development en Communicatie

Overige functies:

 • lid van de Raad van Commissarissen van GasTerra B.V., Groningen
 • lid van de Raad van Advies van het Clingendael International Energy Programma
 • lid van de Raad van Toezicht van de Energy Academy Europe

Bas Brouwer, Director Finance
Verantwoordelijkheden:

 • vakgroepen: Accounting & Reporting, Treasury, ICT en Business Finance

Bas Brouwer heeft geen overige functies.

Berend Scheffers, Director Strategy & Technology
Verantwoordelijkheden:

 • strategie
 • afdelingen: Exploratie, Geo-Energie, Advies & Innovatie

Overige functies:

 • lid van het bestuur van de stichting TKI Gas
 • lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Delft Aardwarmte Project
 • lid van de strategische adviesraad van de New Energy Coalition
 • lid van de Raad van Toezicht van Nexstep
 • lid van het bestuur van de World Energy Council