Home Feiten en cijfers Infographic Infographic voor jongeren

Infographic voor jongeren

Energie in transitie

Sinds 2016 brengt EBN jaarlijks de infographic ‘Energie in Cijfers’ uit, met als doel het gesprek over de energietransitie te faciliteren. Vanuit het besef dat dit gesprek aan steeds meer tafels door een steeds bredere groep Nederlanders wordt gevoerd en in het kader van haar 50-jarige bestaan bracht EBN in 2024 een infographic specifiek voor jongeren uit.

Instrument voor leraren

De infographic voor jongeren is bedoeld als (extra) instrument voor leraren die aandacht willen besteden aan de energietransitie in groep 8 en het voortgezet onderwijs (HAVO, VWO en MBO). Maar het is ook een document dat thuis, aan de eettafel het gesprek over de energietransitie kan faciliteren.

Video: scholieren over de infographic

Samen met leraren en leerlingen

De infographic voor jongeren is tot stand gekomen met de hulp van diverse leerkrachten en leerlingen, onder meer van het Segbroek College in Den Haag, en in nauwe samenwerking met Darel Education en Number 5 Foundation.

Onderzoek: Energietransitie in het onderwijs

Wat is de plek van de energietransitie in het onderwijs, waar de generatie wordt opgeleid die de transitie verder zal vormgeven en vervolgens zal werken en leven met het resultaat? In opdracht van EBN is onderzocht hoe jongeren en docenten kijken naar de energietransitie en hoe belangrijk het volgens hen is dat de transitie als thema ook aan bod komt in de les.

Download het onderzoek in onze Kennisbank.

Uit het onderzoek komt naar voren dat zowel docenten als jongeren de energietransitie belangrijk vinden en dat zij er waarde aan hechten om hierover te leren op school. Echter, op dit moment gebeurt dat nog bijzonder weinig: een ruime meerderheid van de docenten geeft aan dat het onderwerp ‘energietransitie’ (bijna) nooit tot enkele keren per jaar op de agenda staat. Eveneens een meerderheid van de jongeren geeft aan dat de energietransitie ‘nooit’ aan bod komt in de lessen. Een te vol lesprogramma, andere prioriteiten en taalbarrières worden door docenten als enkele oorzaken gegeven. Lees hier het nieuwsbericht.

Infographic 2024: energie in cijfers

De 8e editie van de infographic ‘Energie in cijfers’ wordt uitgebracht in een jaar waarin het klimaatdoel van 2030 voor het eerst in zicht is. Maar, er moet nog veel gebeuren. Daarom focust de infographic 2024 op de belangrijke feiten en cijfers over ons energiesysteem én op dat wat er nodig is om de transitie te laten slagen.

Vraag hetonze expert

Heb jij een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met Silke van Klaveren, Advisor Sustainable Gases and Storage.

Stel jouw vraag