Infographic 2024

Belangrijke voorwaarden voor de energietransitie

De 8e editie van de infographic wordt uitgebracht in een jaar waarin het klimaatdoel van 2030 voor het eerst in zicht is. Maar, er moet nog veel gebeuren. Daarom focust de Infographic 2024 op de belangrijke feiten en cijfers over ons energiesysteem én op dat wat er nodig is om de transitie te laten slagen.

Mede op basis van de input van experts is een selectie gemaakt van tien belangrijke voorwaarden voor het slagen van de transitie. Drie voorwaarden worden nader belicht op de achterzijde van de infographic: beschikbaarheid van kritieke grondstoffen, voldoende flexibiliteit en benodigde infrastructuur.

Download de infographic rechts via de oranje knop.

Extra downloads en informatie

Download hier de zip-map met losse afbeeldingen.
Bestel hier een fysiek exemplaar van de infographic 2024.

Infographic voor jongeren

Met de infographic wil Energie Beheer Nederland stimuleren dat de dialoog over de energietransitie wordt gevoerd op basis van de juiste feiten en cijfers. Vanuit het besef dat deze dialoog door een steeds bredere groep Nederlanders wordt gevoerd en in het kader van haar 50-jarige bestaan heeft EBN dit jaar ook een infographic specifiek voor jongeren ontwikkeld. Deze is tot stand gekomen in samenwerking met diverse leerkrachten en leerlingen, Darel Education en Number 5 Foundation.
Lees meer over de infographic voor jongeren.