Home Energieopslag Energieopslag en de energietransitie
Afbeelding toont zonnepanelen en windmolens waarvan de energie wordt opgeslagen

Energieopslag en de energietransitie

Energieopslag is onmisbaar in een betrouwbaar energiesysteem, nu en in de toekomst. EBN onderzoekt hoe de nieuwe vormen van energieopslag als onderdeel van ons toekomstige energiesysteem, stap voor stap kunnen worden vormgegeven.

Energieopslag nu en in de toekomst

Waar we nu vooral leunen op aardgas als grote, flexibele bron van energie, zullen we in de toekomst veel meer leunen op wind- en zonne-energie. De opwek hiervan verschilt van dag tot dag en tussen de seizoenen. Vooral ’s winters zijn er periodes waarin de zon nauwelijks schijnt en het weinig waait, terwijl we vanwege de kou juist wel veel energie nodig hebben.

Met energieopslag kunnen we deze fluctuaties opvangen: de opslag vormt een buffer tussen vraag en aanbod en borgt de betrouwbaarheid van het systeem.

Welke energie slaan we nu en straks op?

Al vanaf 2030 zal onze energievoorziening minder uit fossiele energie en meer uit duurzame wind- en zonne-energie bestaan. Waar we nu vooral aardgas opslaan, zullen we in de toekomst dus ook waterstof én warm water op grote schaal opslaan.

Ondergrondse opslag van waterstof

De verwachting is dat de grootschalige productie en import van waterstof vanaf 2030 op gang komt. Vanaf dat moment zal ook een grotere vraag ontstaan naar de opslag van waterstof. Waterstof kan worden opgeslagen in lege gasvelden of zoutcavernes. Lege gasvelden zijn aardlagen waaruit gas is gewonnen. Zoutcavernes zijn holtes die ontstaan bij zoutwinning.

Onderzoek naar ondergrondse opslag van waterstof

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft EBN samen met TNO onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van ondergrondse opslag van waterstof, zowel op land als op zee. Om te zorgen dat de opslag vanaf 2030 gereed is, moeten er op korte termijn vervolgstappen worden gezet.

Ondergrondse opslag van warmte

Een andere vorm van duurzame energie waar we in de toekomst veel meer gebruik van zullen maken én zullen opslaan, is warmte. De overschotten van bronnen die het hele jaar warmte leveren, zoals aardwarmte en restwarmte van de industrie, slaan we op in watervoerende aardlagen op enkele honderden meters diepte. In de winter pompen we het warme water weer omhoog om bijvoorbeeld huizen, kantoren of kassen te verwarmen. Dit heet Hoge Temperatuur Opslag van warmte (HTO).

Werken aan warmteopslag op grote schaal

Voor de opslag van warmte zullen we in de toekomst mogelijk zo’n 100 tot 200 ondergrondse hoog-temperatuur opslagsystemen nodig hebben. Nu hebben we nog maar één werkend systeem en een enkele pilotprojecten. In nauwe samenwerking met de sector werkt EBN daarom aan de ontwikkeling van hoge temperatuur warmte opslag, als onderdeel van de warmteketen.

Vraag hetonze expert

Heb jij een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met Bastiaan Jaarsma.

Stel jouw vraag
Foto van Bastiaan Jaarsma