Icoon van blauwe vlam

Our Dutch Gas

Met gas naar een duurzame toekomst

Nederland is van oudsher een gasland. Voor generaties op rij was de beschikbaarheid ervan vanzelfsprekend. Maar in de toekomst behoort aardgas tot het verleden. Toch kunnen we op dit moment nog niet zonder aardgas.

Een volwaardige vervanger ontbreekt

Er zijn nog geen nieuwe energiedragers die de plek van aardgas volledig kunnen innemen. Duurzame vormen van energie kunnen nog lang niet voorzien in onze totale energiebehoefte. Maar de opbrengst van wind- en zonne-energie stijgt en experimenten met andere vormen van energie bieden hoop. Nu komt het erop aan het evenwicht te bewaken tussen het afbouwen van gas (en olie) aan de ene kant en het opbouwen van nieuwe bronnen aan de andere kant.

Aardgas is nog beschikbaar

Aardgas is nog nodig én is nog voorradig, namelijk in kleine velden in onze eigen bodem onder de Noordzee. We pleiten ervoor om dat relatief schone gas te winnen en te benutten. Zolang het moet en zolang het veilig en economisch verantwoord kan. Daarbij dringt de tijd. Het scheepvaartverkeer neemt toe en windmolenparken breiden uit. Dat beperkt de ruimte om nieuwe bronnen op de Noordzee op te sporen. Daarnaast moeten we snel zijn als we de kansrijke velden nog met de huidige infrastructuur willen ontwikkelen.

Opsporen, produceren en opruimen

We benutten onze historische positie in het hart van de exploratie- en productiesector. We kennen de weg en staan in nauw contact met de belangrijkste spelers. Dus bundelen we krachten en delen we onze kennis. Daarbij ligt onze focus op drie acties:

  1. We bevorderen de winning, het opsporen en de ontwikkeling van offshore aardgas.
  2. We stimuleren de sector om de huidige infrastructuur voor olie en gas nog zo veel mogelijk te gebruiken. Enerzijds ter overbrugging naar een duurzame energievoorziening – voor de winning, het transport en de productie van gas uit nieuwe velden. Anderzijds ter ondersteuning van onderzoek naar nieuwe energiedragers, bijvoorbeeld via transport en opslag van waterstof en groen gas of via de opslag van CO2.
  3. We denken mee over manieren om infrastructuur die in onbruik raakt, zo snel en goedkoop mogelijk te ontmantelen.
Foto van Annemiek
Afbeelding van dubbele accent

“Energising the transition betekent voor mij: bijdragen aan zekerheid in de tussentijd, met de offshore exploratie naar gas. Het is de minst vervuilende fossiele brandstof die er is en we hebben hem voorlopig nog hard nodig. We kunnen nou eenmaal niet onze oude schoenen weggooien voor we nieuwe hebben.”

Annemiek Asschert

Manager New Energies & Innovation
Energie in cijfers 2023
Download hier de infographic