Home CO2-opslag CO2-opslag en veiligheid

CO2-opslag en veiligheid

Carbon Capture and Storage (CCS) is een methode waarmee snel en kostenefficiënt CO2-emissies kunnen worden gereduceerd. Vanzelfsprekend is het belangrijk dat dit veilig gebeurt. Om de veiligheid te borgen is er wet- en regelgeving. Zo is er ook een opslagvergunning vereist die wordt afgegeven door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en wordt gecontroleerd en gehandhaafd door Staatstoezicht op de Mijnen.

CO2-transport

Om te zorgen dat de CO2 vanuit technisch oogpunt veilig naar de opslag kan worden getransporteerd worden verschillende maatregelen genomen. Zo wordt de hoeveelheid, samenstelling, druk en temperatuur van de CO2 bewaakt. Ook worden de pijpleidingen routinematig gecontroleerd.

In de stroom CO2 die door de industrie wordt afgevangen en aangeboden voor opslag, kunnen kleine hoeveelheden andere stoffen zitten zoals water of methaan. Deze stoffen kunnen invloed hebben op hoe het CO2-mengsel zich gedraagt of op de leidingen en apparatuur. Daarom worden nauwkeurige specificaties opgesteld waar de CO2-stroom aan moet voldoen. In dit opzicht is een CO2– pijplijn niet anders dan een aardgasleiding waarvan er al heel veel in Nederland liggen.

CO2-opslag

Voor een technische veilige opslag van CO2 in een leeg gasveld zijn diverse aspecten van belang.

Onderzoek

Het veld waar de CO2 in wordt opgeslagen dient vooraf nauwkeurig te worden onderzocht of het daadwerkelijk geschikt is voor opslag. In degelijke onderzoeken kijken we naar de capaciteit van het veld en of het daadwerkelijk een goed afgesloten veld is met een voldoende afsluitende laag en met putten die hermetisch afgesloten kunnen worden. Ook worden de putten zeer grondig onder de loep genomen om te bepalen of zij kunnen worden ingezet voor het injecteren van de CO2 in het veld. De integriteit van de putten is hierbij essentieel. Alle nieuwe onderdelen van de putten worden gemaakt van CO2-resistent materiaal.

Temperatuurbeheersing

Via operationele procedures wordt de temperatuur van de CO2 en de druk in het systeem beheerst. Zo wordt de CO2 op de juiste temperatuur gehouden om risico’s als bevriezing van systeemonderdelen te voorkomen en om de doorstroming in het systeem goed te houden.

Monitoren en analyseren

Tot slot monitoren we tijdens en na injectie de CO2 in het systeem en het gasveld op lekkage, seismiciteit en analyseren we de verspreiding van de CO2 in het gasveld.

Lees meer over de veilige opslag van CO2

Vanuit technisch oogpunt heeft EBN een whitepaper over de veilige opslag van CO2 gepubliceerd.

Vraag het onze expert

Foto van Jorien Schaaf
Jorien Schaaf Manager Technology Stel jouw vraag
Vraag hetonze expert

Heb jij een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met Jorien Schaaf, Manager Technology CO2 transport en opslagsystemen.

Stel jouw vraag
Foto van Jorien Schaaf