Home Aardwarmte Aardwarmte en de energietransitie

Aardwarmte en de energietransitie

Ongeveer 40% van de energie die we in Nederland gebruiken, gebruiken we voor warmtetoepassingen zoals het verwarmen van onze huizen en gebouwen. Duurzame warmte speelt daarom een belangrijke rol in de energietransitie. Aardwarmte is een bron van duurzame warmte.

Verduurzaming warmtevraag

Nederland werkt aan een klimaatneutrale energievoorziening in 2050. Daarbij worden onze woningen, kantoren en overige gebouwen niet langer verwarmd met aardgas. Als bedrijf van alle Nederlanders zetten wij ons samen met bedrijven en overheden in voor het versnellen, en het versterken van, deze zogeheten warmtetransitie. Grootschalige duurzame warmtebronnen, zoals aardwarmte, zijn daarbij essentieel.

Het verduurzamen van de Nederlandse warmtevraag is een lastig vraagstuk. Er is maar een beperkt aantal duurzame warmtebronnen beschikbaar. Aardwarmte is een potentiële duurzame warmtebron die op veel plaatsen in Nederland een bijdrage kan leveren aan de verduurzaming. We kunnen aardwarmte inzetten voor het verwarmen van huizen, gebouwen, kassen en de (lage temperatuur) industrie.

Welke rol speelt aardwarmte in de warmtetransitie?

Aardwarmte is onmisbaar in de energietransitie, zo blijkt uit de studie WARM. Op basis van de huidige inzichten kan ruim een kwart van de Nederlandse woningen in de toekomst verwarmd worden met aardwarmte. Dat zijn zo’n 2,6 miljoen woningen. Aardwarmte wordt nu nog voornamelijk toegepast in de glastuinbouw maar is dus ook veel belovend voor de gebouwde omgeving. EBN is daarbij er wel van overtuigd dat het versnellen van de inzet van aardwarmte onderdeel moet zijn een integrale aanpak om de warmtetransitie als geheel te versnellen. Alleen op deze manier doen we recht aan de complexiteit van de organisatie van collectieve warmteketens en de warmtevraag in de gebouwde omgeving.

Aardwarmte en warmtenetten

Aardwarmte en warmtenetten zijn een collectieve oplossing voor de gebouwde omgeving. In potentie kan ongeveer 26 procent van de totale warmtevraag van de gebouwde omgeving in Nederland worden voorzien van aardwarmte als onderdeel van een collectief warmtesysteem. Een warmtenet dat gevoed wordt door aardwarmte kan, afhankelijk van de capaciteit van de bron, zo’n 4000 tot 7000 woningen duurzaam verwarmen. Aardwarmte vormt de zogenoemde basislast voor een collectief warmtenet. Het biedt constante en betrouwbare warmte. Enkel op de hele koude dagen is een aanvullende warmtebron nodig.

Aardwarmte en de Regionale Energie Strategie (RES)

De beschikbaarheid van aardwarmte, de omvang van de warmtevraag en de mogelijkheden voor een warmtenet verschillen per regio. Om gemeenten en RES-regio’s meer inzicht te geven in de mogelijkheden van aardwarmte is een stappenplan en een detailstudie per RES-regio ontwikkeld door EBN, Bureau Berenschot en PanTerra Geoconsultants. Er is per RES-regio onderzocht wat de potentie van aardwarmte is voor de gebouwde omgeving, de glastuinbouw en lage temperatuur industrie. Om in de meest kansrijke regio’s de inzet van aardwarmte en de warmtetransitie te versnellen werkt EBN daar met de eigen zogeheten Regionale Exploratie & Ontwikkelstrategie (REOS) om goed te kunnen inspelen op de regionale verschillen qua beschikbare warmtebronnen, warmte-infrastructuur, warmtevraagontwikkeling en stakeholders.

Vraag hetonze expert

Heb jij een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met Eveline Rosendaal, Manager Business Development Warmtetransitie.

Stel jouw vraag
Foto van Eveline Rosendaal