Home Aardgas Gasopslag
Een boorplatform in de Noordzee tekent zich af tegen de horizon

Gasopslagen zorgen voor leveringszekerheid

Gasopslagen zijn een vorm van energieopslag. Deze worden ingezet als er tijdelijk (bijvoorbeeld in de winter) een extra grote vraag naar aardgas is.

Het aardgas uit de opslagen zorgt er voor dat ook tijdens een piekvraag voldoende aardgas beschikbaar is. Het is dan ook een zeer belangrijk instrument in de leveringszekerheid.

Hoeveel gasopslagen zijn er in Nederland?

Nederland kent vier gasopslagen: Norg, Grijpskerk, Bergermeer en Alkmaar. Deze opslagen zorgen ervoor dat tijdens een periode van extra behoefte aan aardgas, deze geleverd kan worden aan huishoudens, de industrie en voor elektriciteit.

Rol van EBN in gasopslag

EBN heeft in alle opslagen voor aardgas in Nederland (namens de Staat) een belang van 40%. De bedrijven waar EBN in de opslagen mee samenwerkt zijn NAM (Norg, Grijpskerk) en Taqa Energy (Bergermeer, Alkmaar).

Gasopslagen en de energietransitie

In een energiesysteem dat steeds afhankelijker zal worden van variabele energiebronnen als zon en wind is leveringzekerheid van energie cruciaal. Opslag van aardgas nu, en in de toekomst ook van waterstof en warmte, speelt daarin een grote rol. Zo zorgen we ervoor dat het energiesysteem betrouwbaar blijft.

Impact oorlog in Oekraïne

In 2021 ontstond de bijzondere situatie dat de gasoplagen onvoldoende gevuld waren, met name als gevolg van de zeer hoge gasprijzen. De combinatie met de extreem onzekere situatie rond de levering van aardgas door de oorlog in Oekraïne, zorgde in het voorjaar van 2022 voor een aanpak van de overheid om de opslagen gevuld te krijgen tot 80%.

Voor Norg en Grijpskerk werden afspraken gemaakt tussen NAM, de Staat en GasTerra. Voor Bergermeer (de enige commerciële opslag) schreef de overheid een zogeheten tender uit voor marktpartijen om de berging te vullen. EBN werd aangewezen om het (resterende) voor zijn rekening te nemen.

Vraag het onze expert

Foto van Hans Diekman
Hans Diekman Manager Asset Management Stel jouw vraag
Vraag hetonze expert

Heb je een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met Hans Diekman, Manager Asset Management Gastransitie

Stel jouw vraag
Foto van Hans Diekman