Home Aardgas
Een boorplatform in de Noordzee tekent zich af tegen de horizon

Aardgas

Aardgas is al vele decennia een vanzelfsprekende energiebron, bijvoorbeeld voor het verwarmen van huizen, voor de industrie en voor opwekking van elektriciteit.

Ons huidige energiesysteem is voor een groot deel gebaseerd op deze energiebron. Naarmate de hoeveelheid duurzame energie toeneemt, wordt de rol van aardgas kleiner. Zover is het echter nog niet. Voor de betrouwbaarheid van onze energievoorziening blijft gas voorlopig nog hard nodig. EBN is betrokken bij alle gaswinningsprojecten in ons land.

 • Gaswinning in Nederland

  Gaswinning vindt op verschillende plaatsen in Nederland plaats. Dit blijft ook de komende decennia nog nodig.

  Meer over gaswinning
 • Afbeelding van ECW afsluiters Afbeelding van ECW afsluiters

  Gasopslag

  Gasopslag vangt een tijdelijke en extra grote vraag naar gas op. EBN heeft namens de Staat een belang van 40% in alle gasopslagen in ons land.

  Meer over gasopslag
 • bovenaanzicht van mensen die aan het water zitten bovenaanzicht van mensen die aan het water zitten

  Aardgas en de energietransitie

  Zolang duurzame vormen van energie nog onvoldoende beschikbaar zijn, speelt aardgas de rol van transitiebrandstof. Het heeft van alle fossiele brandstoffen de laagste CO2-voetafdruk.

  Onze visie op aardgas en de energietransitie
 • Aardgas, data en kennis

  EBN beschikt over een grote hoeveelheid data voor speciale analyses door bedrijven actief in de E&P. Alle data wordt via databases publiek beschikbaar gesteld via het EBN Data Centre.

  Meer info in het EBN data-centre
 • Installatie van voor de winning van aardgas Installatie van voor de winning van aardgas

  De rol van EBN

  EBN is door de staat aangewezen om te participeren in de winning en verkoop van aardgas. Om doelmatige opsporing en winning te borgen heeft EBN een aandeel in vrijwel alle gasvelden en -winlocaties én in offshore pijpleidingen.

  Meer over onze rol rond aardgas
 • Decoratieve afbeelding met logo week van de noordzee Decoratieve afbeelding met logo week van de noordzee

  Week van de Noordzee

  De jaarlijkse week met events vol kennis en inzichten rond de kansen die de Noordzee biedt in de energietransitie.

  Meer Week van de Noordzee

Vraag het onze expert

Foto van Nicolien Vrisou van Eck
Nicolien Vrisou van Eck Business Unit Director Gastransitie Stel uw vraag
Vraag hetonze expert

Heeft u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met Nicolien Vrisou van Eck.

Stel uw vraag
Foto van Nicolien Vrisou van Eck
Blijf op de hoogte van events en nieuws
Meld je aan voor onze mailingen