Home Nieuws Gasopslag Bergermeer wederom (bijna) geheel gevuld

Gasopslag Bergermeer wederom (bijna) geheel gevuld

Achtergrond

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de geopolitieke verhoudingen ontstond er in 2022 een gascrisis. De prijzen stegen naar historisch hoge niveaus en leveringszekerheid werd een belangrijk onderwerp. En daarmee ook het vullen van de gasopslagen in Nederland, waar Energie Beheer Nederland (EBN) een belangrijke rol in kreeg toebedeeld. Dit jaar waren de gasopslagen minder in het nieuws, maar achter de schermen werd er alles aan gedaan om zo goed mogelijk voorbereid de winter in te gaan. Alle reden om Bas Brouwer (CFO EBN) hierover een aantal vragen te stellen.

Het vullen van gasopslag Bergermeer is dit jaar in hoog tempo doorgegaan. Kun je ons daar eens in meenemen?

Bas: “Ja, het is inderdaad heel goed gegaan. Op 1 november 2023 was de vulgraad van Bergermeer 99,2%, dat gelijkstaat aan 47,75 TWh. Het EBN-aandeel hierin was 14,13 TWh. Zonder wijziging van het huidige productieplan zal EBN op 1 januari 2024 nog ongeveer 10,5 TWh aan gas in opslag hebben en op 1 april 2024 zal EBN al het gas dat zij eerder heeft laten injecteren geproduceerd hebben.”

Foto van Bas Brouwer, CFO van EBN
Afbeelding van dubbele accent

Voor het Ministerie is het van belang dat EBN over voldoende kennis over de gasopslagmarkt beschikt en een solide financiële positie heeft

Bas Brouwer

CFO bij EBN

Hoe zit het precies met de rol van EBN?

“Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is met ons in overleg getreden over de mogelijkheden van EBN om in de periode 1 december 2023 tot en met 1 november 2024 gas op te slaan tot minimaal 90% van de totale opslagcapaciteit. Hierbij de restrictie dat dat alleen gebeurt als de marktpartijen dat niet doen. Daarbij houden we minimaal 43% van de hoeveelheid opgeslagen gas aan tot 1 februari 2025. Uiteraard houden we zo goed mogelijk contact met het Ministerie tijdens dit proces van vullen en als er onverhoopt onverwachte dingen zouden gebeuren. Voor het Ministerie is het van belang dat EBN over voldoende kennis over de gasopslagmarkt beschikt en een solide financiële positie heeft.”

Krijgt EBN in de komende jaren dezelfde rol toebedeeld?

“Aankomend opslagjaar krijgt EBN dezelfde rol, dit in afwachting van wetgeving die het vullen van gasopslagen zal reguleren (wet leverinsgzekerheid).”