Home Nieuws Onderwijs besteedt weinig aandacht aan energietransitie

Onderwijs besteedt weinig aandacht aan energietransitie

Nieuws

Binnen het onderwijs in Nederland is weinig aandacht voor de energietransitie, terwijl die behoefte er wel is bij een ruime meerderheid van zowel docenten als leerlingen. Dat blijkt uit onderzoek van PanelWizard Direct in opdracht van Energie Beheer Nederland (EBN). Het onderzoek wordt vandaag, dinsdag 16 januari 2024, gepresenteerd tijdens het jaarlijkse Energieontbijt van EBN.

PanelWizard vroeg zowel jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar als docenten in het basis, voortgezet, beroeps- en hoger onderwijs, naar de energietransitie en de plek daarvan in het onderwijs. Opvallend is dat slechts 16% van de jongeren aangeeft te weten wat het begrip ‘energietransitie’ inhoudt, bij de docenten is dat 44%. Na uitleg zegt 78% van de docenten de transitie belangrijk tot zeer belangrijk te vinden, voor jongeren geldt dat voor 55%.

‘Vrijwel nooit les over energietransitie’

Niet alleen geven zowel docenten als jongeren dus aan de energietransitie belangrijk te vinden, ook vinden beide groepen het belangrijk om op school te leren erover. Voor jongeren geldt dat voor 54%, voor docenten 70%. Op dit moment gebeurt dat echter nog bijzonder weinig: bijna 70% van de docenten geeft aan dat het onderwerp ‘energietransitie’ (bijna) nooit tot enkele keren per jaar op de agenda staat. 60% van de jongeren geeft aan dat de energietransitie ‘nooit’ aan bod komt in de lessen. Een te vol lesprogramma, andere prioriteiten en taalbarrières worden door docenten als enkele oorzaken gegeven.
Op de vraag hoe meer aandacht zou kunnen worden besteed aan de energietransitie scoren gastlessen en aanvullend lesmateriaal het hoogst.

Energieontbijt

Het onderzoek van PanelWizard werd vandaag tijdens het jaarlijkse Energieontbijt van EBN gepresenteerd. In het Kunstmuseum in Den Haag waren zo’n 350 beleidsmakers en professionals uit de klimaat- en energiesector aanwezig om het jaar gezamenlijk af te trappen. Ook werd zoals gebruikelijk de jaarlijkse infographic met feiten en cijfers over het energiesysteem gepresenteerd. Naast de ‘reguliere’ variant zag dit jaar een infographic, specifiek voor jongeren het daglicht.