Visie, missie, strategie: Energising the transition

EBN werkt samen met partners aan een toekomstbestendige energievoorziening. Uit onze missie, visie en strategie blijkt hoe.

EBN speelt een centrale rol in het vormgeven van de publiek-private samenwerking in de energiewinning in Nederland. Vanuit haar centrale positie en haar relatie met alle spelers kan EBN ‘verbindende kracht’ geven aan de energietransitie. In 2019 zijn de veranderende rol en positie van EBN vertaald naar een nieuwe missie en visie. Hierin staat centraal dat de waarde van de ondergrond van groot belang is voor de toekomst van de bovengrond en dat in de energietransitie ‘verbinden’ een voorwaarde voor succes is. Een bundeling van kennis, kunde en solide kracht is nodig om de energietransitie te versnellen en aan te wenden voor nieuwe oplossingen, zoals aardwarmte en opslag van CO2. Daarnaast kijkt EBN naar energieoplossingen met waterstof en groen gas. Zo zetten we maatschappelijke ambities om in realiteit. Ons werk dient de hele Nederlandse samenleving. Veiligheid, duurzaamheid en innovatie staan bij al onze activiteiten voorop.

Visie en missie

Onze visie sluit helder aan bij bovenstaande: EBN geeft verbindende kracht aan de Nederlandse energietransitie. Als verbindende kracht in de energietransitie (missie) zet EBN de waarde van de ondergrond in voor de duurzame toekomst van de bovengrond.

Strategie

De strategie om uitvoering te geven aan onze missie en ambitie steunt op drie strategische pijlers. Deze strategische pijlers vloeien logisch voort uit de veranderende rol en nieuwe activiteiten en laten zien hoe wij een actieve bijdrage willen leveren aan het versnellen van de energietransitie.

De afgelopen jaren heeft EBN uitvoering gegeven aan haar strategie vanuit deze drie strategische pijlers. Daarmee is onze positie zichtbaar verschoven van een meer ‘stille’ partner achter de schermen van de energievoorziening in Nederland naar een organisatie die door haar kennis, kunde, financiële positie en netwerk verbindende kracht kan geven aan de energietransitie.

Foto van Berend Scheffers
Afbeelding van dubbele accent

“EBN is een unieke organisatie: we weten onze grote kennis van zaken te combineren met een slimme, bedrijfsmatige aanpak. En we slagen er in onze verbindende kracht te tonen bij steeds meer onderdelen van de energietransitie, in de verduurzaming van de gaswaardeketen en de ontwikkeling van een energiewaardeketen.”

Berend Scheffers

Director Strategy & Technology