Home Over EBN Visie, missie, strategie

Visie, missie, strategie:
Energising the transition

Vanuit haar visie, missie en strategie speelt EBN een centrale rol in het vormgeven van de publiek-private samenwerking in de energiewinning in Nederland. Vanuit haar centrale positie en haar relatie met alle spelers kan EBN ‘verbindende kracht’ geven aan de energietransitie.

In 2019 zijn de veranderende rol en positie van EBN vertaald naar een nieuwe missie en visie. Hierin staat centraal dat de waarde van de ondergrond van groot belang is voor de toekomst van de bovengrond en dat in de energietransitie ‘verbinden’ een voorwaarde voor succes is.

Een bundeling van kennis, kunde en solide kracht is nodig om de energietransitie te versnellen en aan te wenden voor nieuwe oplossingen, zoals aardwarmte en opslag van CO2. Daarnaast kijkt EBN naar energieopslag en oplossingen met waterstof en groen gas. Zo zetten we maatschappelijke ambities om in realiteit. Ons werk dient de hele Nederlandse samenleving. Veiligheid, duurzaamheid en innovatie staan bij al onze activiteiten voorop.

De afbeelding toont de verschillende onderdelen van het energiesysteem inclusief de aanduiding op welke onderdelen EBN actief is.

Het energiesysteem en op welke onderdelen EBN actief is (klik voor vergroting).

Visie en missie

Onze visie sluit helder aan bij bovenstaande: EBN geeft verbindende kracht aan de Nederlandse energietransitie. Als verbindende kracht in de energietransitie (missie) zet EBN de waarde van de ondergrond in voor de duurzame toekomst van de bovengrond.

Strategie 2019

De visie en missie zijn uitgewerkt in onze strategie. Sinds 2019 steunt deze op drie pijlers: Our Dutch Gas, Return to Nature en New Energy. Deze strategische pijlers geven richting aan de activiteiten die EBN ontwikkelt voor de huidige energievoorziening en de ontwikkeling van de toekomstige energievoorziening. De strategische pijlers laten zien hoe EBN een actieve bijdrage levert aan de energietransitie.

Plaatje toont de drie strategische pijlers van EBN en daarin verschillende (overlappende) activiteiten.Activiteiten per strategische pijler: in uitvoering, in ontwikkeling en studie, advisering, *verkennende activiteiten.

  • Our Dutch Gas

We benutten Nederlandse energiebronnen optimaal en zien gas als essentieel onderdeel voor de verduurzaming van de gaswaardeketen. Lees meer over de pijler Our Dutch Gas

  • Return to Nature

We nemen een voortrekkersrol in het ontmantelingsvraagstuk en dragen bij aan de ontwikkeling van energie- en CO2-opslag. Lees meer over de pijler Return to Nature

  • New Energy

We werken mee aan het versnellen van de ontwikkeling van (ultradiepe) aardwarmte en het verkennen van andere alternatieven en duurzame energiebronnen, zoals groen gas en waterstof. Lees meer over de pijler New Energy

De afgelopen jaren heeft EBN uitvoering gegeven aan haar strategie vanuit deze drie strategische pijlers. Daarmee is onze positie zichtbaar verschoven van een meer ‘stille’ partner achter de schermen van de energievoorziening in Nederland naar een organisatie die door haar kennis, kunde, financiële positie en netwerk verbindende kracht geeft geven aan de energietransitie.

Fit for 60

Onder de noemer “Fit for 60” bereidt EBN zich sinds begin 2022 voor op een nieuwe strategieperiode. De naamgeving is afgeleid van de kabinetsdoelstelling om in 2030 60% CO2-reductie te realiseren. In het traject wordt in eerste instantie in kaart gebracht wat er, los van de rol van EBN, nodig is om de noodzakelijke versnelling aan te brengen in de verduurzaming van het energiesysteem als geheel. Op basis van deze eerste analyse bepaalt EBN in samenspraak met interne en externe stakeholders hoe en met welke activiteiten de organisatie een optimale bijdrage te leveren aan de reductiedoelstelling van het kabinet

Vraag hetonze expert

Heeft u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met Berend Scheffers.

Stel uw vraag
Bernd Scheffers directeur strategie EBN
Blijf op de hoogte van events en nieuws
Meld je aan voor onze mailingen.