Home Over EBN Visie en missie

Visie & missie:
Energising the transition

Vanuit haar visie, missie en strategie speelt EBN een centrale rol in het vormgeven van de publiek-private samenwerking in de energiewinning in Nederland. Vanuit haar centrale positie en haar relatie met alle spelers kan EBN ‘verbindende kracht’ geven aan de energietransitie.

Onderwerpen

Onze visie

De komende jaren gaat ons energiesysteem compleet op de schop. Dat is nodig om de Klimaatdoelen te halen. In heel Nederland wordt gewerkt aan een klimaatneutraal energiesysteem dat voorziet in duurzame, betaalbare en betrouwbare energie. Daarnaast is het belangrijk om te kijken hoe we de lusten en de lasten van de energietransitie eerlijk verdelen. Het energiesysteem van de toekomst moet een rechtvaardig systeem zijn, dat werkt voor iedereen, nu én in de toekomst.

Dit vraagt om grote veranderingen. Samenwerking tussen de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties is daarbij cruciaal. Samen moeten we bestaande ketens verduurzamen, nieuwe ketens ontwikkelen en zorgen voor samenhang daartussen om tot een nieuw systeem te komen.

Alleen samen kunnen we de potentie van land, zee en ondergrond ten volste benutten voor de ontwikkeling van het energiesysteem van de toekomst. Een energiesysteem waarvan we nu nog niet precies weten hoe het eruit komt te zien.

In onze visie is sterke publieke sturing en regie nodig om de energietransitie te versnellen. Duidelijke wettelijke kaders zijn nodig. Net als een overheid die ook zelf mee investeert daar waar versnelling nodig is. Energie Beheer Nederland doet dat namens het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in de gasketen, de warmteketen en CO2-opslag en transport keten.

Onze missie

Het is onze missie om samen sneller naar een duurzaam energiesysteem te ontwikkelen. Energie Beheer Nederland zet zich als publiek bedrijf in om de uitvoering van het Nederlandse energie- en klimaatbeleid te helpen versnellen

Vraag hetonze expert

Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Stel jouw vraag