Op weg naar een duurzame energievoorziening

EBN onderneemt namens de staat in de Nederlandse ondergrond. In de loop der tijd hebben we unieke kennis opgebouwd van geologische energiebronnen. Die kennis zetten we in om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen van de overheid. Die liegen er niet om. Zo streeft de overheid naar een klimaatneutrale energievoorziening in 2050.

EBN zet haar kennis en expertise in om een snelle overgang naar een toekomstbestendig energiesysteem mogelijk te maken. We doen dat door onze afhankelijkheid van fossiele energie stapsgewijs verantwoord af te bouwen. Door Nederlands aardgas in te zetten op plaatsen waar nog geen duurzamer alternatief voorhanden is. Door de olie- en gasinfrastructuur waar mogelijk te behouden voor nieuwe toepassingen. En door duurzame energieoplossingen te ontwikkelen, met de Nederlandse ondergrond als uitgangspunt.

Bij al onze activiteiten zoeken we de verbinding met partijen in de sector. Alleen door verregaande samenwerking kunnen we de klimaatambities waarmaken.

Onze prioriteiten vallen onder drie noemers: