Home Over EBN Onze Organisatie

De EBN organisatie

Bij Energie Beheer Nederland werken zo’n 200 professionals die specialistische kennis hebben: in de diepte op het gebied van de Nederlandse ondergrond, in de breedte op het gebied van het energiesysteem en ervaring met langjarige publiek-private samenwerkingsverbanden.

Wat is de rol van EBN?

We zien het als onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de Nederlandse klimaatambities. De benodigde versnelling van de ontwikkelingen is gebaat bij een krachtige publiek-private samenwerking. EBN kan als beleidsdeelneming van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat en vanuit haar positie als verbindende schakel in en aanjager van publiek-private samenwerking in de gehele keten haar invloed aanwenden door partijen samen te brengen en door kapitaal, infrastructuur, kennis en expertise in te brengen in concrete projecten.

EBN wil via haar bedrijfsactiviteiten een wezenlijke bijdrage leveren aan CO2-reductie en een klimaatneutraal energiesysteem. Op dit moment voorziet aardgas nog in ongeveer 40 procent van ons energieverbruik. EBN ondersteunt de winning van Nederlands aardgas zolang er nog nationale vraag naar aardgas is. Hierdoor is minder gasimport nodig wat onder meer gunstig is voor de CO2-voetafdruk, de handelsbalans, de werkgelegenheid en het veiligstellen van een onafhankelijke energievoorziening en daarmee de voorzieningszekerheid. Tegelijkertijd zet EBN zich in voor het versterken van de aardwarmtesector en het versnellen van de integrale ontwikkeling van collectieve warmte. Ook is EBN actief in de ontwikkeling van CO2-opslag. EBN verkent de mogelijkheden voor ondergrondse energieopslag en andere bouwstenen voor verduurzaming zoals waterstof en groen gas.

Hoe is EBN georganiseerd?

Energie Beheer Nederland heeft uitsluitend activiteiten in Nederland. De circa 160 medewerkers werken allemaal vanuit het kantoor in Utrecht. EBN heeft een raad van bestuur en een raad van commissarissen (RvC). EBN is georganiseerd in een unit energiesystemen en drie business units: gastransitie, warmtetransitie en CO2 transport en opslagsystemen.

Organogram EBN

Klik op de afbeelding om uit te vergroten.

De corporate afdelingen zijn: Human Resources,  Facility, Legal, Communications & Public Affairs, Accounting & Reporting (inclusief Internal Audit), Treasury, Business Control en Information Management & Procurement. Specialistische disciplines komen binnen EBN samen in vakgebieden Reservoir Engineering, Facility Engineering, Well Engineering en Geoscience.

Wat zijn de EBN kernwaarden?

Binnen de EBN organisatie is er naast aandacht voor technische expertise ook specifieke aandacht voor competenties op het gebied van de sociaal-maatschappelijke kant van de energietransitie. Onze medewerkers staan voor de publieke zaak, creëren verbinding en zetten zich in om economische en maatschappelijke waarde toe te voegen aan alle activiteiten waarin wij actief zijn. Onze medewerkers durven voorop te lopen. Kernwaarden die passen bij een cultuur die inzet vraagt en energie geeft aan de energietransitie

Interesse in werken bij EBN?

Help jij de energietransitie te versnellen door een te bijdrage leveren aan een duurzame toekomst? Kijk onder ‘Werken bij EBN’ voor informatie over onze vacatures en maak kennis met de verhalen van onze medewerkers.

Vraag hetonze expert

Heb jij een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met Monique Wesly.

Stel jouw vraag
Foto van Monique Wesly