Home Over EBN Bestuur en governance Raad van Commissarissen EBN

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen is belast met het toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen EBN en staat het bestuur waar nodig met raad bij.

Het bestuur van EBN voorziet de raad van commissarissen van de benodigde informatie om zijn taak naar behoren uit te oefenen. De voorzitter en de leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de aandeelhouder. Organisatie en besluitvorming van de raad van commissarissen is vastgelegd in het ‘Reglement raad van commissarissen’.

Profiel en samenstelling

De raad van commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en elk deelbelang onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Elke commissaris dient de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen. Elke commissaris beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de raad.

 • Foto van Jaap Huijskes Foto van Jaap Huijskes

  Jaap Huijskes - Voorzitter

  De heer Huijskes is met ingang van 1 januari 2016 benoemd voor een eerste termijn als commissaris (tot 2020). De aandeelhouder heeft de heer Huijskes benoemd voor een tweede termijn als commissaris (tot 2024). Daarnaast is hij sinds december 2017 Non Executive Director bij Gulf Keystone Petroleum PLC. De heer Huijskes is naast voorzitter van de RvC ook lid van de auditcommissie en de remuneratiecommissie. De heer Huijskes is geboren in 1965.

 • Foto van Liesbeth Kneppers-Heijnert Foto van Liesbeth Kneppers-Heijnert

  Liesbeth Kneppers-Heijnert - Lid

  Mevrouw Kneppers-Heijnert is met ingang van 1 januari 2016 benoemd voor een eerste termijn als commissaris (tot 2020). De aandeelhouder heeft mevrouw Kneppers-Heijnert benoemd voor een tweede termijn als commissaris (tot 2024). Naast haar lidmaatschap van de RvC is mevrouw Kneppers-Heijnert ook lid van de auditcommissie en de remuneratiecommissie. Mevrouw Kneppers-Heijnert is geboren in 1951.

  Haar overige functies zijn o.a.:
  Emeritus-hoogleraar bedrijfskunde, in het bijzonder de juridische aspecten, Rijksuniversiteit Groningen.
  Lid raad van commissarissen Wolters Kluwer Holding Nederland B.V.
  Voorzitter raad van advies Stichting Instituut GAK.
  Bestuurslid St. Fonds Bijzondere Voorzieningen Martini Ziekenhuis Groningen.

 • Foto van Wouter de Vries Foto van Wouter de Vries

  Wouter de Vries - Lid

  De heer De Vries is met ingang van 1 maart 2017 benoemd voor een eerste termijn als commissarissen (tot 2021). De aandeelhouder heeft de heer De Vries voor een tweede termijn benoemd als commissarissen tot 2025. Hij is voorzitter van de auditcommissie. Hij vervult momenteel geen nevenfuncties die relevant zouden zijn voor de vervulling van de taak als commissaris bij EBN. Naast zijn lidmaatschap van de RvC is de heer De Vries voorzitter van de auditcommissie en en lid van de remuneratiecommissie. De heer De Vries is geboren in 1954.

 • Carolien Gehrels - Lid

  Mevrouw Gehrels is per 1 december 2021 benoemd voor een eerste termijn als commissaris, haar termijn loopt tot 2025. Naast haar lidmaatschap van de RvC is mevrouw Gehrels ook lid van de auditcommissie en de remuneratiecommissie.

  Haar overige functies zijn o.a.:
  voorzitter van de Adviescommissie Maatwerkafspraken Verduurzaming Industrie.
  Global Director Energy Transition bij advies-en ingenieursbureau Arcadis.
  Voorzitter van het uitvoeringsoverleg Industrie van het Klimaatakkoord.
  Lid Raad van Toezicht Technische Universiteit Delft en voorzitter van de Commissie Kwaliteit van Onderwijs en Onderzoek.
  Lid van het Bestuur van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid met de portefeuille cultuur.
  Lid Dagelijks Bestuur Forum voor Stedelijke Vernieuwing.
  Lid van het Algemeen Bestuur van Wereldwaternet.

 • Foto van Renée Bergkamp Foto van Renée Bergkamp

  Renée Bergkamp - Lid

  Mevrouw Bergkamp is per 13 maart 2023 benoemd voor een eerste termijn als commissaris, haar termijn loopt tot 2027. Naast haar lidmaatschap van de RvC is mevrouw Bergkamp ook lid van de auditcommissie en voorzitter van de remuneratiecommissie.
  Haar overige functies zijn o.a.:
  Lid van het bestuur van de Dutch Milk Foundation
  Voorzitter van de raad van toezicht van het Voedingscentrum
  Voorzitter van het bestuur van Skal
  Onafhankelijke voorzitter van de StAK ADW-CBS
  Lid RvC KWH / KWR.

Commissies

De raad heeft twee commissies ingesteld die hun taken uitvoeren volgens het reglement zoals de raad dat op grond van de Corporate Governance Code heeft vastgesteld:

 • De auditcommissie adviseert de raad van commissarissen over de jaarrekening, toezicht op interne risicobeheersingsystemen, financiële-informatieverschaffing, financiering en toepassing van ICT- en informatiesystemen.
 • De remuneratiecommissie adviseert over de bezoldiging van het bestuur op basis van het door de aandeelhouder vastgestelde bezoldigingsbeleid. Uit efficiëntieoverwegingen functioneert de commissie ook als selectie- en benoemingscommissie.
Vraag hetonze expert

Heb jij een vraag over bestuur of corporate governance bij Energie Beheer Nederland? Stel jouw vraag aan Anne Smaling.

Stel jouw vraag
Foto van Anne Smaling