Home Over EBN Bestuur en governance Raad van Commissarissen EBN

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen is belast met het toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen EBN en staat het bestuur waar nodig met raad bij.

Het bestuur van EBN voorziet de raad van commissarissen van de benodigde informatie om zijn taak naar behoren uit te oefenen. De voorzitter en de leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de aandeelhouder. Organisatie en besluitvorming van de raad van commissarissen is vastgelegd in het ‘Reglement raad van commissarissen’.

Profiel en samenstelling

De raad van commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en elk deelbelang onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Elke commissaris dient de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen. Elke commissaris beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de raad.

 • Foto van Frits Eulderink Foto van Frits Eulderink

  Frits Eulderink - Voorzitter

  De heer Eulderink is met ingang van 1 januari 2024 benoemd als voorzitter. Hij is sinds 2010 Chief Operating Officer van VOPAK, waarbij hij een speciale focus heeft op duurzaamheid. Voor zijn aantreden bij VOPAK bekleedde hij diverse senior managementfuncties bij Shell in Nederland, de VS, Canada, Afrika en het Midden-Oosten. Hij studeerde wiskunde en astronomie aan de Universiteit van Leiden.
  Eulderink is lid van de adviesraad van de Leiden University Astronomy Institute, lid van de International Review Board Netherlands Research School for Astronomy en lid van de RvC en Audit Committee van Alliander N.V.

 • Foto van Agnes Mulder Foto van Agnes Mulder

  Agnes Mulder - Lid

  Mevrouw Mulder is per 1 januari 2024 benoemd voor haar eerste termijn als commissaris. Zij was ruim elf jaar lid van de Tweede Kamer voor het CDA, waar ze in die periode woordvoerder was voor onder andere economische zaken, klimaat, energie en mijnbouw. Momenteel is zij sinds juni 2023 directeur van VNO-NCW MKB Noord. Agnes Mulder is bestuurslid Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland en was van 2011 tot 2018 lid van de Raad van Toezicht van ROC Friese Poort.

 • Foto van Wouter de Vries Foto van Wouter de Vries

  Wouter de Vries - Lid

  De heer De Vries is met ingang van 1 maart 2017 benoemd voor een eerste termijn als commissarissen (tot 2021). De aandeelhouder heeft de heer De Vries voor een tweede termijn benoemd als commissarissen tot 2025. Hij is voorzitter van de auditcommissie. Hij vervult momenteel geen nevenfuncties die relevant zouden zijn voor de vervulling van de taak als commissaris bij EBN. Naast zijn lidmaatschap van de RvC is de heer De Vries voorzitter van de auditcommissie en en lid van de remuneratiecommissie. De heer De Vries is geboren in 1954.

 • Carolien Gehrels - Lid

  Mevrouw Gehrels is per 1 december 2021 benoemd voor een eerste termijn als commissaris, haar termijn loopt tot 2025. Naast haar lidmaatschap van de RvC is mevrouw Gehrels ook lid van de auditcommissie en de remuneratiecommissie.

  Haar overige functies zijn o.a.:
  Voorzitter van de Adviescommissie Maatwerkafspraken Verduurzaming Industrie (vanaf 17 februari 2023)
  Lid van de RvT van de TU Delft (tot 1 juni 2023)
  Lid van het Dagelijks Bestuur van het Forum voor Stedelijke Vernieuwing
  Lid van de Adviesraad van MIT Senseable cities lab

 • Foto van Renée Bergkamp Foto van Renée Bergkamp

  Renée Bergkamp - Lid

  Mevrouw Bergkamp is per 13 maart 2023 benoemd voor een eerste termijn als commissaris, haar termijn loopt tot 2027. Naast haar lidmaatschap van de RvC is mevrouw Bergkamp ook lid van de auditcommissie en voorzitter van de remuneratiecommissie.

  Haar overige functies zijn o.a.:
  Lid van het bestuur van de Dutch Milk Foundation
  Voorzitter van de raad van toezicht van het Voedingscentrum
  Voorzitter van het bestuur van Skal
  Onafhankelijke voorzitter van de StAK ADW-CBS
  Lid RvC KWH / KWR.

Commissies

De raad heeft twee commissies ingesteld die hun taken uitvoeren volgens het reglement zoals de raad dat op grond van de Corporate Governance Code heeft vastgesteld:

 • De auditcommissie adviseert de raad van commissarissen over de jaarrekening, toezicht op interne risicobeheersingsystemen, financiële-informatieverschaffing, financiering en toepassing van ICT- en informatiesystemen.
 • De remuneratiecommissie adviseert over de bezoldiging van het bestuur op basis van het door de aandeelhouder vastgestelde bezoldigingsbeleid. Uit efficiëntieoverwegingen functioneert de commissie ook als selectie- en benoemingscommissie.
Vraag hetonze expert

Heb jij een vraag over bestuur of corporate governance bij Energie Beheer Nederland? Stel jouw vraag aan Anne Smaling.

Stel jouw vraag
Foto van Anne Smaling