Home Over EBN Bestuur en governance bestuur en directieteam EBN

Bestuur en directieteam

Het bestuur van EBN bestaat uit één bestuurder. De bestuurder is verantwoordelijk voor het algemene beleid en de strategie met het bijbehorende risicoprofiel van de onderneming. Samen met twee titulaire directeuren vormt de bestuurder het directieteam. Het directieteam functioneert vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

De bestuurder is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap, de resultaatsontwikkeling en de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. Waar nodig legt de bestuurder besluiten ter goedkeuring voor aan de aandeelhouder of aan de Raad van Commissarissen. Daarnaast draagt de bestuurder zorg voor een goed werkend intern risicobeheersings- en controlesysteem.

 • Jan Willem van Hoogstraten - CEO

  Jan Willem geeft leiding aan het directieteam en onderhoudt contacten met de raad van commissarissen en de aandeelhouder. Hij is de hiërarchisch leidinggevende van de programme manager Geotechnische operaties en van de corporate managers van de afdelingen HR & facility, Legal en Communications & Public Affairs.

  Relevante nevenfuncties:
  - Lid raad van commissarissen GasTerra B.V.
  - Voorzitter KVGN
  - Lid van het college van gedelegeerde commissarissen van GasTerra B.V.
  - Lid van het college Beheer Maatschap Groningen
  - Lid raad van advies Clingendael international energy programme
  - Lid strategische adviesraad TNO Energie
  - Voorzitter raad van commissarissen vereniging Nexstep
  - Lid van de strategische adviesraad van ECN part of TNO
  - Lid stichtingsraad New Energy Coalition (NEC)

 • Bas Brouwer - Director Finance

  Bas is verantwoordelijk voor het financieel economische beleid van EBN en voor het aansturen van alle financieel gerelateerde functiegebieden. Hij is de hiërarchisch leidinggevende van de programme manager E&P assets en van de corporate managers van de afdelingen Accounting & Reporting, Treasury en Information Management.

 • Bernd Scheffers directeur strategie EBN Bernd Scheffers directeur strategie EBN

  Berend Scheffers - Director Strategy & Technology

  Berend is primair verantwoordelijk voor het bijstaan van de CEO bij het ontwikkelen, communiceren, uitvoeren en onderhouden van de strategische initiatieven. Berend is voorzitter van de reserve board en is de hiërarchisch leidinggevende vande programme managers CC(U)S, Geo-energie, Exploratie en Advies & Innovatie.

  Overige functies:
  - Lid van het bestuur van de stichting TKI Gas
  - Lid van de raad van toezicht van de Stichting Delft Aardwarmte Project
  - Lid van de strategische adviesraad van de New Energy Coalition (NEC)
  - Lid van het bestuur van de World Energy Council – Nederland (WEC-NL)
  - Voorzitter van het bestuur van het Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy (RCSG)

Vraag hetonze expert

Heeft u een vraag omtrent bestuur of corporate governance bij EBN? Stel uw vraag aan Anne Smaling.

Stel uw vraag
Anne Smaling EBN Legal Counsel
Blijf op de hoogte van events en nieuws
Meld je aan voor onze mailingen.