Home Over EBN Bestuur en governance Bestuurder en raad van bestuur

Bestuurder en raad van bestuur

Het bestuur van EBN bestaat uit één bestuurder. De bestuurder is verantwoordelijk voor het algemene beleid en de strategie met het bijbehorende risicoprofiel van de onderneming. Samen met twee titulaire directeuren vormt de bestuurder de raad van bestuur. De raad van bestuur functioneert vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

De bestuurder is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap, de resultaatsontwikkeling en de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. Waar nodig legt de bestuurder besluiten ter goedkeuring voor aan de aandeelhouder of aan de Raad van Commissarissen. Daarnaast draagt de bestuurder zorg voor een goed werkend intern risicobeheersings- en controlesysteem.

 • Jan Willem van Hoogstraten - Chief Executive Officer

 • Foto van Jan Willem van Hoogstraten Foto van Jan Willem van Hoogstraten

  Jan Willem geeft leiding aan de raad van bestuur en onderhoudt contacten met de raad van commissarissen en de aandeelhouder. Hij is de hiërarchisch leidinggevende van de Development Director en van de corporate managers van de afdelingen HR, Legal en Communications & Public Affairs.

 • Relevante nevenfuncties:
  - Lid raad van commissarissen GasTerra B.V.
  - Lid van het college van gedelegeerde commissarissen van GasTerra B.V.
  - Lid van het college Beheer Maatschap Groningen
  - Lid raad van advies Clingendael international energy programme
  - Lid Strategische Adviesraad TNO Energy & Materials
  - Voorzitter raad van commissarissen vereniging Nexstep
  - Lid Strategische Adviesraad TNO Geologische Dienst Nederland
  - Lid Stichtingsraad New Energy Coalition (NEC)

 • Thijs van de Vooren - Chief Financial Officer

 • Foto Thijs van de Vooren Foto Thijs van de Vooren

  Thijs is verantwoordelijk voor het financieel economische beleid van EBN en voor het aansturen van alle financieel gerelateerde functiegebieden. Hij is de hiërarchisch leidinggevende van de corporate managers van de afdelingen Accounting & Reporting, Business Control, Treasury en Facility.

 • Yolande Verbeek - Chief Operations Officer

 • Foto van Yolande Verbeek Foto van Yolande Verbeek

  Yolande is primair verantwoordelijk voor alle werkzaamheden in de Business Units met focus op Business Development, Technical managent, Operations en Asset Management. Als Chief Operations Officer is Yolande de hiërarchisch leidinggevende van de Business Unit Directors Gastransitie, CO₂ transport & opslag en Warmtetransitie, de advisor HSE, de Advisor Competences & Capabilities en de manager IM & Procurement.

 • Relevante nevenfuncties:
  - Lid/voorzitter Raad van Toezicht SIKO

Vraag hetonze expert

Heb jij een vraag over bestuur of corporate governance bij Energie Beheer Nederland? Stel jouw vraag aan Anne Smaling.

Stel jouw vraag
Foto van Anne Smaling