Home Aardwarmte Onderzoek naar aardwarmte Onderzoek naar het potentieel van aardwarmte

Onderzoek naar het potentieel van aardwarmte

Aardwarmte is een potentiële duurzame warmtebron die op veel plaatsen in Nederland een bijdrage kan leveren aan de verduurzaming. De studie WARM heeft de potentie van aardwarmte in kaart gebracht en dit op RES (Regionale Energie Strategie) niveau gekwalificeerd.

Potentie van aardwarmte

Ruim een kwart van de Nederlandse woningen kan in de toekomst worden verwarmd met aardwarmte. Op basis van de huidige inzichten kunnen in de toekomst zo’n 2,6 miljoen huizen en gebouwen (gelijk aan 88 PJ) met aardwarmte van duurzame warmte worden voorzien. Zo blijkt uit de studie WARM die in opdracht van Energie Beheer Nederland (EBN) door Berenschot en Panterra Geoconsultants in 2020 is uitgevoerd. Het totale potentieel van aardwarmte in Nederland is 290 PJ. 1 PJ staat gelijk aan de verwarming van 30.000 woningen.

Studie WARM

WARM biedt een handvat voor gemeenten en RES-regio’s bij het ontwikkelen van aardwarmte in hun regio en het opnemen van aardwarmte in hun Transitievisie Warmte en/of Regionale Energiestrategie. Onder het project WARM vallen meerdere publicaties die u kunt downloaden van onze kennisbank. De publicaties zijn verwant aan elkaar en bieden inzichten in exploratie- en ontwikkelmogelijkheden van aardwarmte op regionaal niveau. Zo is er een stappenplan bij het voorbereiden van een afgewogen besluit over aardwarmte als duurzame warmte bron. Het geeft een overzicht van de wettelijke kaders, relevante partijen, hoe ingeschat kan worden of aardwarmte technisch en financieel mogelijk kan zijn, risico’s en de vervolgstappen om aardwarmte te gaan ontwikkelen.

Aardwarmte en de RES

Voor iedere RES-regio in Nederland is een detailstudie uitgevoerd om de potentie van aardwarmte in kaart te brengen. Op deze manier krijgen gemeenten en RES-regio’s meer inzichten in de mogelijkheden van aardwarmte. De detailstudies laten op regionaal niveau (RES-niveau) zien wat de potentie is voor aardwarmte voor de gebouwde omgeving, de glastuinbouw en industrie. De studies bieden specifieke inzichten per RES-regio, kaarten en mogelijke vervolgstappen voor de ontwikkeling van aardwarmte. Voor de studie WARM zijn allerlei digitale kaarten gebruikt en gemaakt. Deze kaarten zijn ook digitaal beschikbaar. De verschillende GIS-kaarten kunt u opvragen bij EBN. Vraag een GIS-kaart aan.

Aardwarmte en SCAN

In sommige regio’s was ten tijden van de studie WARM nog weinig informatie van de ondergrond beschikbaar. Daar is de afgelopen jaren door EBN en TNO het SCAN programma uitgevoerd. Het seismisch onderzoek van SCAN is inmiddels afgerond en SCAN heeft nieuwe data opgeleverd. De resultaten van het SCAN-programma dragen bij aan de eerste stappen om de potentie van aardwarmte in kaart te brengen. Deze data moet vervolgens door experts worden geanalyseerd. Aan de hand van de, door experts geïnterpreteerde, SCAN data kan een update worden gemaakt van de potentie van aardwarmte in deze regio’s. Deze analyse geeft ook inzicht in wat de vervolgstappen zijn die nog moeten worden ondernomen om de potentie van aardwarmte in een gebied goed in kaart te brengen.

 

 

Vraag hetonze expert

Heb jij een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met Eveline Rosendaal, Manager Business Development Warmtetransitie.

Stel jouw vraag
Foto van Eveline Rosendaal