Home Geleerde lessen UDG rapporten
Icoon van een opengeslagen bladzijde met een tekstwolk en grafiek

Programma UDG

Home Geleerde lessen UDG rapporten

Geleerde lessen UDG rapporten

Het Ultra Diepe Geothermie (UDG) programma dat van 2017- 2020 is uitgevoerd door EBN en TNO heeft zeer veel kennis opgeleverd. De 14 studies zijn uitgevoerd door projectteams bestaande uit (inter)nationale experts en medewerkers van TNO en EBN. Alle studies zijn afgerond en gepubliceerd op NLOG (link). De belangrijkste conclusies ten aanzien van de haalbaarheid van een UDG project zijn als volgt.

Bij aardwarmte betekent dieper over het algemeen warmer, maar ook duurder en ingewikkelder. Bij UDG is het in vergelijking met reguliere geothermie onzekerder wat de potentie van de ondergrond is, over het algemeen zijn diepere gesteenten minder doorlaatbaar. Daarnaast is er – doordat er minder kennis en ervaring is met ultradiepe boringen – meer aandacht nodig voor veiligheid en mogelijke milieueffecten. Binnen het UDG programma hebben we geleerd dat het zeer moeilijk is om een goed beeld via seismiek te verkrijgen van deze zeer diepe aardlagen. Daardoor is de projectopbrengst voor UDG veel onzekerder dan bij reguliere aardwarmte projecten. Verder is het plaatsen van een boring moeilijker omdat aardlagen en breuken niet goed zichtbaar zijn op de seismiek. Om de kans op eventuele bevingen tijdens de winning van de warmte zo klein mogelijk te maken willen we een eventuele boring op voldoende afstand tot breuksystemen kunnen plaatsen. Het niet goed kunnen weergeven van de zeer diepe ondergrond heeft nog een derde effect: het herhalen van een eventueel succesvol project wordt bemoeilijkt omdat je niet op zoek kan gaan naar vergelijkbare situaties.

De onzekerheid over wat we aantreffen in de ondergrond werkt ook door in de kosten. Het is ten eerste al erg duur om dieper dan 4 km te boren. Gesteenten worden steeds harder en door hoge temperatuur en druk is het technisch veel lastiger om te boren. Ten tweede zullen de risico’s met betrekking tot onverwachte drukken en vloeistoffen afdoende afgedekt moeten worden en dat is kostbaar. Door deze twee factoren liggen de kosten voor een ultradiepe boring vele malen hoger dan die voor een reguliere geothermieboring.

Hoge kosten in combinatie met een hoge onzekerheid over de projectopbrengst maakt dat EBN op basis van de meest actuele datasets en kennis uit het UDG programma momenteel geen UDG project nastreeft. We willen eerst de boorkosten verlagen en proberen de onzekerheden kleiner te maken. Dat willen we doen door eerst meer ervaring op te doen bij geothermieprojecten op reguliere dieptes, door meer informatie te verzamelen bij huidige en toekomstige projecten in het buitenland en door innovatieve exploratiemethodes voor het vinden van gebieden met goede projectopbrengst.

Alle studies zijn afgerond en gepubliceerd op NLOG.