Home Aardwarmte Onderzoek naar aardwarmte Wetenschappelijke boringen
Aardwarmte en de energietransitie

Wetenschappelijke boringen naar aardwarmte

Om te bepalen of de ondergrond in een bepaald gebied geschikt is voor de winning van aardwarmte is er als aanvulling op het seismisch onderzoek ook een boring nodig.

Afhankelijk van de doelstelling van deze boring worden hiervoor verschillende benamingen gehanteerd. Wanneer er op een locatie ook gewerkt wordt aan het realiseren van een aardwarmte project dan heet deze boring meestal een proefboring. Wanneer een boring alleen bedoeld is voor het verzamelen van data dan heet deze boring een wetenschappelijke of een onderzoeksboring. Een wetenschappelijke boring is daarmee een tijdelijke activiteit die alleen bedoeld is voor onderzoek. 

Is er verschil tussen een wetenschappelijke boring en een proefboring?

Een proefboring is bedoeld om informatie te verkrijgen over de ondergrond en de potentie voor aardwarmte op deze locatie. Wanneer een proefboring succesvol is en aantoont dat aardwarmte winning op deze locatie mogelijk is dan wordt vaak deze zelfde put, of een nieuwe put dichtbij, ook gebruikt voor het realiseren van het aardwarmte project. Een wetenschappelijke boring, of onderzoeksboring, is een boring die alleen bedoeld is voor het verzamelen van data over de ondergrond. Deze boring is tijdelijk en zal niet worden gebruikt voor de winning van aardwarmte.

In het kader van aardwarmteprojecten spreekt men dan ook meestal over een proefboring. Een wetenschappelijke boring of een onderzoeksboring is het type boringen dat zal worden uitgevoerd door EBN als onderdeel van het SCAN programma. Omdat het doel van deze onderzoeksboringen het verzamelen van data is onderzoekt SCAN vaak ook meerdere interessante lagen voor aardwarmte met één wetenschappelijke boring.  

Waarom is een (wetenschappelijke of proef-) boring nodig?

Seismisch onderzoek geeft een goed beeld van de aanwezigheid, de continuïteit, diepte en dikte van mogelijk interessante grondlagen voor de winning van aardwarmte in de ondergrond. Om ook iets te kunnen zeggen over de doorlatendheid en temperatuur zijn aanvullend boringen nodig. Met een boring kunnen metingen worden gedaan in de lagen die mogelijk interessant zijn voor aardwarmte. Zo kan er een inschatting worden gemaakt van hoeveel warmte de ondergrond kan leveren. Voor een aardwarmteproject geeft de proefboring inzicht in het mogelijke vermogen van het aardwarmte doublet op deze locatie.  

Hoe ziet een (wetenschappelijke of proef-) boring eruit?

Om een boring te kunnen uitvoeren is een terrein nodig van ongeveer 1 à 2 hectare groot. Het terrein wordt geasfalteerd en er komt een boortoren te staan. Deze is tussen de 35 tot 55 meter hoog, afhankelijk van het type. De hoogte is het beste te vergelijken met die van een hijskraan. De boortoren is alleen nodig voor het boren van het gat en deze wordt na afloop van deze fase weer verwijderd.

In het geval van een wetenschappelijke of onderzoeksboring wordt dan ook het boorgat gedicht en het terrein weer volledig opgeruimd. In het geval van een (succesvolle) proefboring wordt het terrein ingericht als aardwarmte productielocatie. Op deze locatie bevinden zich het doublet met daarin de productie en injectieput, ruimte voor de installaties zoals pompen en filters en ruimten voor opslag en een kantoor.  

Vraag het onze expert

Foto van Timme van Melle
Timme van Melle Business Advisor Stel uw vraag
Vraag hetonze expert

Heeft u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met Timme van Melle.

Stel uw vraag
Foto van Timme van Melle
Blijf op de hoogte van events en nieuws
Meld je aan voor onze mailingen