Home Aardwarmte Onderzoek naar aardwarmte Onderzoeksboringen aardwarmte

Onderzoeksboringen naar aardwarmte

Om te bepalen of de ondergrond in een bepaald gebied geschikt is voor de winning van aardwarmte is er als aanvulling op het seismisch onderzoek soms een onderzoeksboring nodig.

Afhankelijk van de doelstelling van deze onderzoeksboring worden hiervoor verschillende benamingen gehanteerd. Wanneer er op een locatie ook gewerkt wordt aan het realiseren van een aardwarmteproject dan heet deze boring meestal een proefboring. Wanneer een boring alleen bedoeld is voor het verzamelen van data dan heet deze boring een wetenschappelijke of een onderzoeksboring. Een onderzoeksboring is daarmee een tijdelijke activiteit die alleen bedoeld is voor onderzoek. Het gezamenlijk onderzoeksprogramma SCAN van EBN en TNO voert tot 2025 een aantal onderzoeksboringen uit.

Een uitsnede van de kaart van Nederland toont de SCAN zoekgebieden voor aardwarmte onderzoeksboringen.

Klik op afbeelding voor vergroting.

Is er verschil tussen een onderzoeksboring en een proefboring?

Een proefboring is bedoeld om informatie te verkrijgen over de ondergrond en de potentie voor aardwarmte op deze locatie. Wanneer een proefboring succesvol is en aantoont dat aardwarmte winning op deze locatie mogelijk is dan wordt vaak deze zelfde put, of een nieuwe put dichtbij, ook gebruikt voor het realiseren van het aardwarmte project. Een onderzoeksboring, of wetenschappelijke boring, is een boring die alleen bedoeld is voor het verzamelen van data over de ondergrond. Deze boring is tijdelijk en zal niet worden gebruikt voor de winning van aardwarmte.

Een wetenschappelijke boring of een onderzoeksboring is het type boringen dat zal worden uitgevoerd door EBN als onderdeel van het SCAN programma. Omdat het doel van deze onderzoeksboringen het verzamelen van data is onderzoekt SCAN vaak ook meerdere interessante lagen voor aardwarmte met één onderzoeksboring.  

Waarom is een onderzoeksboring nodig?

Seismisch onderzoek geeft een goed beeld van de aanwezigheid, de continuïteit, diepte en dikte van mogelijk interessante grondlagen voor de winning van aardwarmte in de ondergrond. Om ook iets te kunnen zeggen over de doorlatendheid en temperatuur zijn aanvullend onderzoeksboringen nodig. Met een onderzoeksboring kunnen metingen worden gedaan in de lagen die mogelijk interessant zijn voor aardwarmte. Zo kan er een inschatting worden gemaakt van hoeveel warmte de ondergrond kan leveren. Een commercieel aardwarmteproject kan deze data vervolgens gebruiken om te besluiten of de aanleg van een daadwerkelijke aardwarmtebron pontentieel succesvol is. 

Hoe ziet een onderzoeksboring eruit?

Om een onderzoeksboring te kunnen uitvoeren is een terrein nodig van ongeveer 1 à 2 hectare groot. Op het terrein wordt een verharding aangebracht en er komt een boortoren te staan. Deze is tussen de 35 tot 55 meter hoog, afhankelijk van het type. De hoogte is het beste te vergelijken met die van een hijskraan. De boortoren is alleen nodig voor het boren van het gat en deze wordt na afloop van deze fase weer verwijderd. In het geval van een onderzoeksboring wordt na afronden van alle wetenschappelijke proeven het boorgat gedicht en het terrein weer volledig opgeruimd. De locatie wordt dan nog wel gemonitord.

Vraag hetonze expert

Heb jij een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met Gitta Zaalberg, Manager Operations Warmtetransitie.

Stel jouw vraag
Foto van Gitta Zaalberg