Home Nieuws SCAN selecteert eerste locatie en bekijkt vier nieuwe gebieden voor onderzoeksboring

SCAN selecteert eerste locatie en bekijkt vier nieuwe gebieden voor onderzoeksboring

Fot van Rig leeuwarden
Nieuws

Aardwarmte is een duurzame energiebron, die op termijn in potentie ruim twee miljoen woningen in Nederland van warmte kan voorzien.

Het SCAN programma onderzoekt de Nederlandse ondergrond voor de toepassing van aardwarmte en selecteert in het zoekgebied Amstelland nu een locatie voor de eerste uit een reeks onderzoeksboringen. Verder wordt er naast de drie reeds bekende gebieden, nu ook gekeken naar mogelijke boorlocaties in vier nieuwe zoekgebieden bij Oss, Deurne, een gebied tussen Ede – Veenendaal en Amsterdam – Haarlem. De geboorde putten worden na afloop van het onderzoek weer opgeruimd. EBN voert het SCAN programma samen met TNO voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uit.

De SCAN-boringen

SCAN verzamelde eerder al ruim 1800 kilometer nieuwe seismische data. De onderzoeksboringen zullen, als belangrijke aanvulling hierop, informatie opleveren over bijvoorbeeld de temperatuur en doorlatendheid van een aardlaag. Marten ter Borgh, geoloog en onderzoeksleider bij het SCAN-programma, benadrukt het belang van het onderzoek en van aardwarmte voor de warmtetransitie. “Aardwarmte is een bewezen bron van duurzame warmte die al in Nederland wordt toegepast. In grote delen van het land weten we echter te weinig over de ondergrond om aardwarmteprojecten te kunnen ontwikkelen. Met de gegevens die de SCAN-onderzoeksboringen op gaan leveren zetten we een grote stap in de ontwikkeling van aardwarmte in Nederland.”

De nieuwe zoekgebieden en locatie

Volgens ter Borgh zijn deze vier nieuwe zoekgebieden voor SCAN interessant omdat hier verschillende lagen aanwezig zijn waaruit mogelijk aardwarmte gewonnen kan worden. Deze lagen lopen in de Nederlandse ondergrond vaak ver door. Deze onderzoeksboringen zullen dan ook informatie opleveren die nuttig is voor delen van de provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Limburg. De onderzoeksboring in Amstelland zal informatie opleveren die relevant is voor de provincie Noord-Holland maar ook voor Utrecht, Flevoland en zelfs Gelderland. Reinout Storm, projectleider SCAN-boringen bij EBN: “Op de locatie bij de burgemeester Stramanweg zal naar verwachting in augustus 2023 de eerste SCAN onderzoeksboring worden uitgevoerd.”

Hoe ziet het proces eruit?

Dat een zoekgebied is aangewezen betekent nog niet direct dat er in het betreffende gebied ook een boring plaats gaat vinden. De komende maanden werkt SCAN samen met de lokale overheden aan de verkenning van de haalbaarheid van een boring en een mogelijk goede locatie hiervoor. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de ruimtelijke en milieutechnische haalbaarheid van het uitvoeren van een boring. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met waterwinning, natuurwaarden en bereikbaarheid. Voor de locatie in Amstelland vervolgt SCAN nu het proces door de benodigde vergunningen aan te vragen. Storm: “In totaal wordt er voor een SCAN-boring zo’n 6 maanden op  locatie gewerkt. Na afronding van de werkzaamheden worden alle installaties weer verwijderd en wordt de locatie teruggebracht in de originele staat. De put zal niet gebruikt worden voor de winning van aardwarmte, alleen voor het vergaren van kennis.”