Home Nieuws SCAN verzamelt lokale seismische data om aardwarmteprojecten te versnellen

SCAN verzamelt lokale seismische data om aardwarmteprojecten te versnellen

Nieuws

Het Ministerie van Klimaat en Groene Groei (voorheen EZK) heeft EBN subsidie verleend om in kansrijke, maar ‘data-arme’ gebieden verder onderzoek te doen met als doel om aardwarmteprojecten daar sneller te realiseren. Het SCAN-programma, dat gegevens van de ondergrond verzamelt door middel van (herbewerkte) seismiek en onderzoeksboringen, gaat nu een volgende fase in. Binnen ‘SCAN 4’ zal in gebieden met een geconcentreerde warmtevraag en een veelbelovende ondergrond de geologische onzekerheid worden gereduceerd. Dit wordt onder andere gedaan door het uitvoeren van lokale 2D- en 3D-seismische onderzoeken.

Hoe nu verder?

Tot nu toe hebben de activiteiten van SCAN veel waardevolle informatie opgeleverd. Echter, deze gegevens geven in veel gebieden nog onvoldoende geologische zekerheid voor marktpartijen om op basis hiervan aardwarmteprojecten op te kunnen starten. De gegevens die binnen SCAN 4 worden verzameld zullen helpen meer zicht te krijgen in de ondergrond risico’s. Daarom wordt er op dit moment bekeken waar dit onderzoek de grootste versnelling voor de aardwarmtesector kan realiseren.

Deze fase van het SCAN programma heeft een looptijd van 4 jaar en is begin 2024 gestart. De tweede helft van 2024 zal worden gebruikt om de eerste gebieden te selecteren en de uitvoering van het onderzoek op te starten. De resultaten van de onderzoeken worden, net als in de eerdere fases van SCAN, openbaar gemaakt.

Het SCAN programma

Aardwarmte is een veelbelovende energiebron die zorgt voor duurzame warmte. Of aardwarmte in een gebied mogelijk is hangt in sterke mate af van geschiktheid van de ondergrond. Daarom werd in 2019 het SCAN programma gestart waarin EBN en TNO samenwerken om de onbekendere delen in de Nederlandse ondergrond verder te onderzoeken.

Inmiddels is meer dan 1950 kilometer nieuwe, en 7500 kilometer herbewerkte seismische data beschikbaar gemaakt. Ook heeft SCAN geslaagde onderzoeksboringen uitgevoerd in Ouder-Amstel en Heijningen. Het programma bereidt nu ook op een aantal andere plekken een onderzoeksboring voor.

Meer informatie over het SCAN programma lees je op de SCAN website. Wil je op de hoogte blijven, bijvoorbeeld over SCAN 4? Meld je hier aan voor SCAN nieuwsberichten.