Home Nieuws Alle zoekgebieden SCAN onderzoeksboringen bekend

Alle zoekgebieden SCAN onderzoeksboringen bekend

De foto laat een boorstelling naar aardwarmte in een landschap zien.
Nieuws

Met de bekendmaking van het zoekgebied Eindhoven zijn alle tien zoekgebieden voor de onderzoeksboringen van het aardwarmte onderzoeksprogramma SCAN bekend. EBN en TNO bereiken hiermee een nieuwe mijlpaal. De twee organisaties zijn partners in het onderzoeksprogramma naar de potentie van aardwarmte in de Nederlandse ondergrond. Naar verwachting vindt dit najaar in de gemeente Ouder-Amstel de eerste onderzoeksboring plaats. SCAN voert niet in elk zoekgebied een onderzoeksboring uit.

Zoekgebieden verspreid door Nederland

Naast Eindhoven zijn bij SCAN de volgende zoekgebieden in beeld als mogelijke onderzoekslocaties: Utrecht-Oost, Ede-Veenendaal, Haarlem-Amsterdam West, Oss, West-Brabant Noord, Kempen en Apeldoorn-Deventer. In het zoekgebied Amstelland is dus reeds een boorlocatie gevonden. Gitta Zaalberg, Manager Operations Warmtetransitie bij EBN: “Op basis van het huidige onderzoeksprogramma en kostenontwikkelingen verwachten wij uiteindelijke zes à zeven onderzoeksboringen uit te kunnen uitvoeren. Mogelijk kan niet in alle zoekgebieden een geschikte locatie gevonden worden.” Zo wordt in het zoekgebied bij Deurne op dit moment niet actief verder gezocht naar locaties in verband met de stikstofproblematiek in dit gebied.

Foto van Gitta Zaalberg
Afbeelding van dubbele accent

We verwachten zes à zeven onderzoeksboringen uit te voeren.

Gitta Zaalberg

Manager Operations Warmtetransitie - Energie Beheer Nederland

Zoekgebied en locatiekeuze

De zoekgebieden waar gezocht wordt naar geschikte boorlocaties zijn vastgesteld op basis van onder andere de gegevens die SCAN tijdens een eerdere fase in het onderzoek verzamelde. “De zoekgebieden zijn zo gekozen dat de gegevens die hier kunnen worden verzameld de toepassing van aardwarmte in een zo groot mogelijk gebied helpen te versnellen. Bij het selecteren van deze gebieden zijn daarom zowel het invullen van de ondergrondse onzekerheid als de bovengrondse warmtevraag belangrijk geweest,” licht Marten ter Borgh, SCAN Exploration Lead bij EBN toe. Operators en andere betrokkenen in de omgeving van de nu gekozen zoekgebieden en de locatie in Ouder-Amstel zijn volgens Zaalberg “positief over de voorgenomen onderzoeksboringen”.

Impact onderzoeksboringen

Ter Borgh: “Omdat de lagen die onderzocht worden ver buiten de zoekgebieden doorlopen zijn de resultaten relevant voor een veel groter gebied dan alleen het zoekgebied. Bovendien worden er tijdens één boring meerdere van deze lagen onderzocht. Onderzoeksboringen in de nu gekozen gebieden kunnen op deze manier relevante gegevens leveren voor een groot deel van de eerder door SCAN bepaalde ‘witte vlekken’ in de Nederlandse ondergrond.”

Foto van Marten ter Borgh
Afbeelding van dubbele accent

De onderzoeksboringen leveren data op over een groot gebied.

Marten ter Borgh

SCAN Exploration Lead - Energie Beheer Nederland

De data die SCAN verzamelt tijdens de onderzoeksboringen vormen een belangrijke aanvulling op bestaande kennis vanuit nieuwe en herbewerkte seismische data. Een boring geeft namelijk ook inzicht in de dikte en de doorlatendheid van een laag en de temperatuur en samenstelling van het daar aanwezige water. De geboorde putten zijn niet geschikt voor aardwarmtewinning en worden na afloop van de onderzoeksperiode weer opgeruimd.

Data publiek beschikbaar

SCAN verzamelt ter ondersteuning van de locatiekeuzes lokaal nog steeds nieuwe seismische data. Ook wordt er binnen het programma nog gewerkt aan het herbewerken van bestaande data. Dit onderdeel van het programma bevindt zich nu in de afrondende fase. Met de laatste drie pakketten die verwacht worden in juni zullen er in totaal bijna 7500 kilometer bestaande seismische data zijn herbewerkt. Alle data die SCAN oplevert worden openbaar beschikbaar gesteld en deze kunnen gemeentes, provincies en bedrijven helpen om beter inzicht te krijgen in de ondergrond en zo aardwarmte in deze regio’s te versnellen.

Rol EBN in de warmtetransitie

Het verduurzamen van de warmtevraag in Nederland is een complexe opgave. Naast de samenwerking met TNO in het programma SCAN draagt EBN verder bij aan de versnelling van de warmtetransitie door te participeren in aardwarmteprojecten namens de Staat. Op dit moment is EBN als nationaal publiek bedrijf in de energietransitie betrokken bij een groot aantal aardwarmteprojecten in ontwikkeling en is voor het aardwarmteproject in Leeuwarden het investeringsbesluit tot realisatie genomen. In de Friese hoofdstad wordt ook ervaring opgedaan met hoog-temperatuur opslag. Via het aandeelhouderschap in Haagse Aardwarmte B.V., levert EBN reeds aardwarmte in de wijk Leyweg. Op verzoek van het Ministerie van  Economische Zaken en Klimaat denkt EBN tevens mee over hoe de publieke financiering van de (toekomstige) warmteketen eruit kan komen te zien.