Icoon van groen recycle symbool

Return to Nature

Onze gasinfrastructuur verdient een tweede leven

De komende decennia bereiken veel olie- en gasvelden het einde van hun economische levensduur. Ook bouwen we onze afhankelijkheid van gas en olie af. EBN investeert in oplossingen om de bestaande gasinfrastructuur een tweede leven te geven, dit noemen wij Return to Nature. Ontdek welke oplossingen hier onder vallen.

Ontmanteling en hergebruik

Omdat EBN namens de overheid voor 40 procent deelneemt in olie- en gasprojecten, dragen we bij aan een doordachte strategie voor de volgende levensfase van de infrastructuur. Een strategie gericht op ontmanteling waar het nodig is en hergebruik waar het kan.

We kunnen de gasinfrastructuur bijvoorbeeld hergebruiken voor het transport en de productie van waterstof. Of voor de opslag van CO2. Als we de industriële uitstoot van CO2 afvangen en hergebruiken of opslaan in lege gasvelden onder de Noordzee kunnen we de uitstoot snel fors verlagen.

Samenwerken met andere partijen

Met onze diepe kennis van de ondergrond helpen we om ontmanteling en hergebruik mogelijk te maken. Altijd samen met anderen, omdat ook andere partijen belang hebben bij – en ideeën hebben over – de aanpak van platforms, putten en pijpleidingen die we niet meer nodig hebben. Operators en dienstverleners in de olie- en gasindustrie bijvoorbeeld. En het Ministerie van Economische zaken en Klimaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Vanuit onze bijzondere positie betrekken wij andere partijen erbij, stimuleren we het delen van kennis en zetten we aan tot actie. Twee mooie voorbeelden zijn:

  • Nexstep

    Deze organisatie hebben we opgericht met ElementNL (voorheen NOGEPA), de associatie die olie- en gasbedrijven vertegenwoordigt. Nexstep onderzoekt mogelijkheden om olieplatformen, -putten en -pijpleidingen verantwoord te ontmantelen of opnieuw te gebruiken.

  • Rotterdam CSS project Porthos

    Samen met Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie zetten we met Porthos concrete stappen in de richting van CO2-opslag in lege gasvelden onder de zeebodem. Een methode die op korte termijn kan helpen om het CO2-gehalte in die gebieden te verlagen.

Bekijk meer samenwerkingen en projecten.

Foto van Dennie Kleijweg
Afbeelding van dubbele accent

“Met mijn frisse blik en innovatieve ideeën werk ik vandaag aan de CO2-opslag. Zo draag ik bij aan de klimaatdoelstellingen van morgen.”
Ontdek Dennies verhaal

Dennie Kleijweg

Trainee
Energie in cijfers 2023
Download hier de infographic