Icoon van oranje blaadje

New Energy

Aardwarmte en opslag van duurzame energie

Bij EBN zijn we actief bezig met New Energy: nieuwe vormen en bronnen van energie die ons land op duurzame wijze vooruit kunnen helpen. Van aardwarmte tot groen gas, waterstof en energieopslag. Maak kennis met de energiebronnen van de toekomst.

Als kenner van de ondergrond bouwen we al bijna 60 jaar mee aan een betaalbare, betrouwbare en beschikbare energie- en warmtevoorziening in Nederland. Wij geloven dat de waarde van de Nederlandse ondergrond – en kennis van de ondergrond – essentieel is voor de toekomst van de duurzame energievoorziening boven de grond.

Aardwarmte

Op zoek naar nieuwe energiebronnen duiken we onder andere diep de ondergrond in. Want daar is warmte aanwezig. We verkennen en onderzoeken samen met partners hoe we zo doordacht en duurzaam mogelijk diep in de aarde gelegen warmtereservoirs kunnen gebruiken. Ook praten we met provincies en gemeenten over de potentie en ontwikkeling van aardwarmte in hun regio. Daarnaast nemen we deel aan verschillende projecten om aardwarmteontwikkeling te helpen versnellen en versterken. Lees meer over onze inzet rond het versnellen en versterken van aardwarmte.

Groen gas

Naast aardwarmte signaleren we andere kansrijke opties, bijvoorbeeld groen gas. Op dat vlak stimuleren we – en werken we samen met de markt aan – het vergroten en verbeteren van deze schone en duurzame gasvariant. Met energiebedrijven, netbeheerders en certificerende partijen willen we zorgen dat groen gas een steeds prominentere plek inneemt.

Opslag van energie

Ook de opslag van energie is een uitdaging bij de overgang naar een duurzaam energiesysteem. Vraag en aanbod van energie kennen pieken en dalen. Daarom moeten we grote hoeveelheden energie langdurig kunnen opslaan. Vanuit EBN zijn we nauw betrokken bij de ontwikkeling van waterstof, een relatief goedkope energiedrager die je uitstekend ondergronds kunt bewaren.

Foto van Maarten
Afbeelding van dubbele accent

“We staan voor een enorme uitdaging om de energietransitie en de warmtetransitie in goede banen te leiden. Als ik daarin bij kan dragen, heb ik een goede dag gehad.”

Ontdek Maartens verhaal

Maarten Middelburg

Technical Advisor
Energie in cijfers 2023
Download hier de infographic