De transitie is écht begonnen

De energietransitie in Nederland helpen versnellen. Dat is een van de kerntaken van EBN. Daarom richt EBN zich binnen tal van samenwerkingsverbanden op innovatieve projecten. Deze richten zich steeds vaker op duurzame energieoplossingen, zoals aardwarmte, waterstof als energiebuffer, ondergrondse opslag van CO2, en groen gas.

Voor een succesvolle energietransitie is samenwerking van groot belang. EBN neemt daarin voortouw en brengt private en publieke partijen bij elkaar. Op deze pagina de projecten waarin EBN actief is.

Ontmanteling platforms

Voor hergebruik en ontmanteling van oude olieplatforms op de Noordzee is in Nexstep opgericht. Nexstep is een initiatief van EBN en NOGEPA. De organisatie onderzoekt mogelijkheden om platformen, putten en pijpleidingen verantwoord te ontmantelen of opnieuw te gebruiken.
https://nexstep.nl/

Aardwarmte

EBN en TNO stellen momenteel de potentie van aardwarmte vast op plekken waar we nog weinig van de ondergrond weten. Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder de naam SCAN (Seismische Campagne Aardwarmte Nederland).

CO2-opslag

Voor CO2-opslag in lege gasvelden onder de Noordzee participeert EBN in twee mogelijke projecten. Onder de naam Rotterdam CCUS project Porthos startte vorig jaar de verkenning van een project dat in het Rotterdamse havengebied gerealiseerd kan worden. EBN is initiatiefnemer samen met Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie.
https://rotterdamccus.nl/

In samenwerking met Tata Steel, Gasunie en het Havenbedrijf Amsterdam bestudeert EBN de mogelijkheden voor een project in het Noordzeekanaalgebied.

Informatie en communicatie

Communicatie is essentieel om het brede publiek bij energievraagstukken te betrekken. Daarom heeft EBN met partners een aantal websites ontworpen om bepaalde processen te verduidelijken. Zo is in samenwerking met Stichting Platform Geothermie en DAGO een website ontworpen over aardwarmte.
www.hoewerktaardwarmte.nl

Hetzelfde heeft EBN gedaan voor de winning van gas.
www.hoewerktgaswinnen.nl

Op dit moment realiseert EBN een vergelijkbare website over CO2-opslag.

Ook brengt EBN jaarlijks een infographic uit over het energiesysteem in Nederland. EBN wil hiermee een geïnformeerde dialoog op gang brengen. De infographic biedt informatie over de energiebronnen in de verschillende facetten van ons energiesysteem.
www.energieinnederland.nl

Verder is EBN actief binnen KVGN, de Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland (www.kvgn.nl).