Icoon van groen recycle symbool

Return to Nature

Onze gasinfrastructuur verdient een tweede leven

De komende decennia bereiken veel olie- en gasvelden het einde van hun economische levensduur. Ook bouwen we onze afhankelijkheid van gas en olie af. EBN investeert in oplossingen om de bestaande gasinfrastructuur een tweede leven te geven. Ontdek welke oplossingen dat zijn.

Ontmanteling en hergebruik

Omdat EBN namens de overheid voor 40 procent deelneemt in olie- en gasprojecten, dragen we bij aan een doordachte strategie voor de volgende levensfase van de infrastructuur. Een strategie gericht op ontmanteling waar het nodig is en hergebruik waar het kan.

We kunnen de gasinfrastructuur bijvoorbeeld hergebruiken voor het transport en de productie van waterstof. Of voor de opslag van CO2. Als we de industriële uitstoot van CO2 afvangen en hergebruiken of opslaan in lege gasvelden onder de Noordzee kunnen we de uitstoot snel fors verlagen.

Samenwerken met andere partijen

Met onze diepe kennis van de ondergrond helpen we om ontmanteling en hergebruik mogelijk te maken. Altijd samen met anderen, omdat ook andere partijen belang hebben bij – en ideeën hebben over – de aanpak van platforms, putten en pijpleidingen die we niet meer nodig hebben. Operators en dienstverleners in de olie- en gasindustrie bijvoorbeeld. En het Ministerie van Economische zaken en Klimaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Vanuit onze bijzondere positie betrekken wij andere partijen erbij, stimuleren we het delen van kennis en zetten we aan tot actie. Twee mooie voorbeelden zijn:

  • Nexstep

    Deze organisatie hebben we opgericht met NOGEPA, de associatie die olie- en gasbedrijven vertegenwoordigt. Nexstep onderzoekt mogelijkheden om olieplatformen, -putten en -pijpleidingen verantwoord te ontmantelen of opnieuw te gebruiken.

  • Rotterdam CSS project Porthos

    Samen met Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie zetten we met Porthos concrete stappen in de richting van CO2-opslag in lege gasvelden onder de zeebodem. Een methode die op korte termijn kan helpen om het CO2-gehalte in die gebieden te verlagen.

Bekijk meer samenwerkingen en projecten.

Foto van Guido
Afbeelding van dubbele accent

“Voor EBN bieden lege aardgasvelden straks een unieke kans, bijvoorbeeld door CO2– of energieopslag. Mijn interesse gaat verder uit naar energiefluctuaties en seizoensopslag: hoe vang je energietekorten in de winter op? En hoe verwarmt iedereen ’s ochtends en ’s avonds zijn huis?”

Guido van Yperen

Asset Lead Groningen, E&P Assets