Onze gasinfrastructuur verdient een tweede leven

Nederland produceert al een halve eeuw olie en gas. De komende decennia bereiken veel olie- en gasvelden het einde van hun economische levensduur. Bovendien bouwen we onze afhankelijkheid van gas en olie af. Veel infrastructuur zal dus ontmanteld moeten worden, of beschikbaar komen voor nieuwe toepassingen.

EBN investeert in oplossingen om bestaande infrastructuur een tweede leven te geven. Bijvoorbeeld voor het transport en de productie van waterstof. Of voor de opslag van CO2. Als we de industriële uitstoot van CO2 afvangen en hergebruiken of opslaan in lege gasvelden onder de Noordzee kunnen we de emissies snel fors verlagen.

Hergebruik en ontmanteling

In 2016 schreef EBN in samenwerking met de olie- en gasindustrie het Masterplan for Decommissioning and Re-use. Dit leidde in 2017 tot de oprichting van Nexstep, het Nationaal Platform voor Hergebruik & Ontmanteling. Nexstep is een initiatief van EBN en NOGEPA. Het onderzoekt de mogelijkheden om platformen, putten en pijpleidingen verantwoord te ontmantelen of hergebruiken.

Lees meer over CO2-opslag in lege gasvelden onder de Noordzee:
‘CO2 onder de zee: de beste en énige oplossing voor nu’, in: Focus 2018, EBN, p. 30-35.
Transport en opslag van CO2 in Nederland’, een studie van Gasunie en EBN, 2018
‘CO2-opslag onder Noordzee technisch haalbaar en kosteneffectief’, persbericht, 9-4-2018.

Lees meer over de mogelijkheden om bestaande olie- en gasinfrastructuur verantwoord te ontmantelen of te gebruiken voor nieuwe toepassingen:
Masterplan for Decommissioning and re-use, 2017
www.nexstep.nl