Icoon van pijler New Energy

New Energy

Aardwarmte en opslag van duurzame energie

Bij EBN zijn we actief bezig met New Energy: nieuwe vormen en bronnen van energie die ons land op duurzame wijze vooruit kunnen helpen. Van aardwarmte tot groen gas, waterstof en energieopslag. Maak kennis met de energiebronnen van de toekomst.

Als kenner van de ondergrond bouwen we al bijna 60 jaar mee aan een betaalbare, betrouwbare en beschikbare energie- en warmtevoorziening in Nederland. Wij geloven dat de waarde van de Nederlandse ondergrond – en kennis van de ondergrond – essentieel is voor de toekomst van de duurzame energievoorziening boven de grond.

Aardwarmte

Op zoek naar nieuwe energiebronnen duiken we onder andere diep de ondergrond in. Want daar is warmte aanwezig. We verkennen samen met partners hoe we zo doordacht en duurzaam mogelijk diep in de aarde gelegen warmtereservoirs kunnen gebruiken. Ook praten we met provincies en gemeenten over de potentie en ontwikkeling van aardwarmte in hun regio. Daarnaast nemen we deel aan verschillende projecten om aardwarmteontwikkeling te helpen versnellen en versterken. Lees meer over aardwarmte(projecten).

Groen gas

Naast aardwarmte signaleren we andere kansrijke opties, bijvoorbeeld groen gas. Op dat vlak stimuleren we – en werken we samen met de markt aan – het vergroten en verbeteren van deze schone en duurzame gasvariant. Met energiebedrijven, netbeheerders en certificerende partijen willen we zorgen dat groen gas een steeds prominentere plek inneemt.

Opslag van energie

Ook de opslag van energie is een uitdaging bij de overgang naar een duurzaam energiesysteem. Vraag en aanbod van energie kennen pieken en dalen. Daarom moeten we grote hoeveelheden energie langdurig kunnen opslaan. Vanuit EBN zijn we nauw betrokken bij de ontwikkeling van waterstof, een relatief goedkope energiedrager die je uitstekend ondergronds kunt bewaren.

Thijs Boxem

“Bijdragen aan de warmtetransitie voelt voor mij als een prachtige uitdaging. Ik heb het voorrecht deel te kunnen nemen aan verschillende aardwarmteprojecten door heel Nederland. Onze taak is het gebruik van aardwarmte uit te breiden en te versnellen: van de glastuinbouw naar de gebouwde omgeving.”

Thijs Boxem

Business advisor, Geo-energie