Home Over EBN Sustainable Development Goals

EBN en de Sustainable Development Goals

EBN wil een bijdrage leveren aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. 

Deze duurzame ontwikkelingsdoelen vormen de agenda voor overheden en bedrijven om stappen te zetten om de wereld een betere plek maken in 2030 door een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en de klimaatcrisis. In Nederland zijn de SDG’s vertaald naar nationaal beleid. Voor het klimaat liggen de ambities en doelstellingen vast in het Klimaatakkoord. 

SDG's waarop EBN zicht richt

EBN heeft vier SDG’s geïdentificeerd die het meest relevant zijn voor haar publieke taak en missie en de wijze waarop zij waarde creëert. Deze zijn: 

  • SDG 7: Betaalbare en duurzame energie: Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen; 
  • SDG 9: Industrie, innovatie en duurzame infrastructuur: Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie; 
  • SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie: Verzeker duurzame consumptie-, en productiepatronen; 
  • SDG 13: Klimaatactie: Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden. 
Plaatje toont de vier duurzame ontwikkelingsdoelen waarop EBN zich richt, doelen 7, 9, 12 en 13

EBN richt zich op vier van de 17 Sustainable Development Goals.

SDG's vormen maatschappelijk kader EBN

De vier Sustainable Development Goals geven het maatschappelijke kader weer waarbinnen EBN opereert en benadrukken de relevantie van onze visie, missie en ambitie. De maatschappelijke context van de SDG’s is richtinggevend voor onze strategie en inzet om activiteiten te ontwikkelen en partijen te verbinden die in samenhang bijdragen aan de verduurzaming van de gaswaardeketen. Op weg naar een CO2-neutraal energiesysteem in 2050 zet EBN daartoe haar kennis, expertise en (financiële) daadkracht in. 

Doorvertaling SDG's naar onze activiteiten

SDG 13 vormt de paraplu voor onze rol in de energietransitie. De activiteiten waarmee we concreet bijdragen aan SDG 7, 9 en 12 zetten we in om de negatieve impact te verminderen van het Nederlandse energiesysteem op het klimaat. Daartoe werken we aan CO2-reductie en de ontwikkeling van een toekomstbestendig CO2-neutraal energiesysteem.

Voorbeelden hiervan zijn onder meer onze activiteiten op het gebied van aardwarmte, CO2-opslag en de ontwikkeling van alternatieve energiedragers zoals blauwe/groene waterstof en groen gas. Ook onze inzet in de verantwoorde winning van Nederlands aardgas zolang dat nog nodig is, is hierin relevant. De ontwikkeling van deze activiteiten wordt bij EBN gedaan door technisch hoogstaande en betrokken medewerkers die een sterke commitment voelen om bij te dragen aan de versnelling van de energietransitie. 

Vraag hetonze expert

Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Stel jouw vraag
Icoon van een envelop met groene achtergrond