Duurzaamheid

In onze samenleving is duurzaamheid een steeds belangrijker thema; EBN wil duurzaamheid binnen haar activiteiten een prominente en zichtbare rol geven. Als betrokken beleidsdeelneming wil EBN bijdragen aan een betrouwbare, toekomstbestendige en klimaatneutrale energievoorziening.

Verduurzaming in de keten

Samen met onze partners inventariseren we de mogelijkheden om stappen voorwaarts te zetten in de verduurzaming van de keten. EBN blijft de E&P-industrie stimuleren om te innoveren en nieuwe kennis te ontwikkelen en zal ze haar partners blijven aansporen hun duurzaamheidsprestaties te verbeteren. Met behulp van benchmarking zullen best practices worden geïdentificeerd, die kunnen worden overgenomen over de gehele breedte van de industrie.

Ontmanteling & hergebruik

Er staat de E&P industrie de komende jaren een grote uitdaging voor wat betreft het opruimen (of hergebruiken) van de infrastructuur (platforms, putten en pijpleidingen) op de Noordzee. Steeds meer velden raken aan het eind van hun economische levensduur, dit betekent dat zij dienen te worden ontmanteld. In het licht van verduurzaming vraagt EBN bij de industrie om meer aandacht voor hergebruik van infrastructuur in de gehele cyclus. Zo kunnen uit bedrijf genomen platforms, in een aantal gevallen, hergebruikt worden voor nieuwe veldontwikkelingen. EBN heeft een Masterplan ontwikkeld voor de ontmanteling en hergebruik van platforms en neemt de coördinatie van dit proces op zich. Met het Masterplan wordt gestreefd naar een veilig, duurzaam en kostenefficiënt hergebruik en ontmanteling van bestaande platformen en infrastructuur.

Transparant communiceren

In ons Duurzaamheidsrapport rapporteren we over prestaties van de olie- en gas sector en onszelf op het gebied van economisch verantwoord ondernemen, milieu, veiligheid, betrokkenheid en integriteit. Tevens lichten we toe hoe wij duurzaamheid vertalen naar al onze activiteiten en wat wij doen om duurzaamheid te verbeteren.

Energising
the transition

Daalsesingel 1

3511 SV Utrecht

Telefoon +31(0)30-233 90 00

E-mail ebn.mail@ebn.nl