Home Jaarverslag 2022 Highlights: een uitzonderlijk jaar
Decoratieve afbeelding van boven, van een pad in het water
Icoon van een opengeslagen bladzijde met een tekstwolk en grafiek

Jaaroverzicht 2022

Highlights: een uitzonderlijk jaar

EBN heeft een in verschillende opzichten een bijzonder jaar 2022 achter de rug. Naast het feit dat de organisatie een belangrijke bijdrage heeft kunnen leveren aan het in stand houden van de energiezekerheid in Nederland, is er sprake van een uitzonderlijk hoge omzetstijging.

Financiële resultaten

De omzet steeg door de extreme gasprijzen, als gevolg van de internationale gascrisis, met meer dan 300% naar EUR 12 miljard. Het nettoresultaat was EUR 4,3 miljard. EBN boekte tevens verdere voortgang met het verduurzamen van de zogeheten energiewaardeketen en levert daarmee een substantiële bijdrage aan het versnellen van de energietransitie en de Klimaatdoelen.

De afbeelding biedt een visuele representatie van de jaar 2022 resultaten van EBN.

Klik op de afbeelding om in te zoomen.

Investeringen gaswinning & aardwarmte

De gaswinning uit de Nederlandse Kleine Velden bleef in 2022 met 9,9 miljard kubieke meter en een investeringsniveau van EUR 165 miljoen achter bij de verwachtingen, maar blijft onverminderd van groot belang. Nederlands gas heeft een lagere CO2-footprint dan geïmporteerd gas, draagt bij aan leveringszekerheid en heeft een positief effect op de Nederlandse handelsbalans.
Eind 2022 zijn in totaal twintig formele samenwerkingen en projecten op het gebied van aardwarmte, waarmee de verduurzaming van (met name) de gebouwde omgeving op gang begint te komen.

Voortgang CO2-opslag

EBN is actief in twee CO2-opslag projecten: Porthos en Aramis. Met deze projecten hoopt de organisatie een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van 2030 en verder. De stikstofuitspraak van de Raad van State zorgde voor vertraging bij Porthos; dit jaar beogen alle partners een investeringsbeslissing te kunnen nemen. Daarnaast kwam het tweede grootschalige CO2-opslagproject Aramis van de grond. Alles is erop gericht dat in 2027 de eerste CO2 kan worden opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee.

Overige ontwikkelingen

Op andere vlakken boekte EBN eveneens voortgang. Zo werden in algemene zin grote stappen gezet in de inventarisatie naar het verdere hergebruik van bestaande mijnbouwlocaties, en de voormalige Gaszuiveringsinstallatie in Emmen (GZI Next) in het bijzonder. Ook wordt verder gewerkt aan de onderzoek naar opslag van waterstof in lege gasvelden (samen met TNO).

Klik op de afbeelding om in te zoomen.