Home Nieuws Inbreng EBN Tweede Kamerverkiezingen 2023

Inbreng EBN Tweede Kamerverkiezingen 2023

Afbeelding van een rood potlood en een ingekleurd bolletje - stemformulier
Nieuws

In aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen op 22 november 2023, heeft Energie Beheer Nederland een aantal aanbevelingen voor het toekomstige energiebeleid gedeeld met de verkiezingsprogrammacommissies van politieke partijen.

Maak vaart met de warmtetransitie

EBN roept op tot een Nationaal Plan Duurzame Warmte, het aanmerken van CCS als projecten van nationaal belang en hergebruik van energie-infrastructuur op zee. Volgens EBN moet voorzieningszekerheid te allen tijden centraal staan in het energiesysteem, zowel nu als in de toekomst. Ook moet een nieuw kabinet volle vaart maken met de warmtetransitie, onder andere door de inzet op een Nationaal Plan Duurzame Warmte, waarin publieke en private partijen gezamenlijk duurzame warmtebronnen en warmte-infrastructuur realiseren.

Succesvolle CCS projecten onmisbaar

Om de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 te halen en de industrie tijdig te helpen verduurzamen, zijn succesvolle CCS projecten onmisbaar. Om die reden zouden bestaande CO2-opslagprojecten Porthos en Aramis moeten worden aangemerkt als projecten van nationaal belang en met die status onder andere gebruik kunnen maken van versnelde vergunningprocedures. Dit om de opgelopen vertraging als gevolg van de stikstofcrisis op te lossen.

Maak randvoorwaarden helder en houd regie

Tenslotte roept EBN de politiek op tot versnelling van vergunningverlening voor energietransitieprojecten, aanpak van de stikstofcrisis en de afbouw van de vraag naar fossiele energie. Het is de publieke taak van de overheid om de randvoorwaarden voor het halen van de klimaatdoelstellingen zo snel mogelijk helder te maken en regie te houden op de snelheid en het slagen van de energietransitie.

Bij dit artikel