Home Nieuws EBN belangrijk voor voorzieningszekerheid in eerste halfjaar 2022

EBN belangrijk voor voorzieningszekerheid in eerste halfjaar 2022

Nieuws

‘Blijven inzetten op besparen, verduurzamen en gaswinning uit eigen kleine velden’

Na 24 februari 2022, met de Russische inval in Oekraïne, heeft Europa de stap gezet om zo snel mogelijk onafhankelijk te worden van Russisch aardgas. Voor Nederland betekent dat om nog duidelijker in te zetten op drie sporen: energie besparen waar mogelijk, versnellen van het aandeel duurzame energie en waar dat kan aardgas uit de eigen (offshore) velden winnen. Energie Beheer Nederland (EBN) heeft in de eerste helft 2022 invulling gegeven aan haar publieke rol in de energietransitie, zowel op het terrein van versnellen van verduurzaming als op het terrein van voorzieningszekerheid.

Voorzieningszekerheid

EBN werd in april door de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aangewezen om gasopslag Bergermeer (bij Alkmaar) te laten vullen met aardgas waarmee de vulgraad boven de (door de Europese Commissie gevraagde) 68% zou komen. Het vullen van opslagen is noodzakelijk om in koude winters aan de zogeheten piekvraag te kunnen voldoen. Inmiddels is begin september de gevraagde vulgraad van 68% bereikt en spant EBN zich maximaal in om, op verzoek van de minister, de opslag tot een hoger niveau (90%) gevuld te krijgen. Momenteel is gasopslag Bergermeer al voor meer dan 80% gevuld. Daarnaast zorgt EBN voor 40% van de financiële middelen die voor GasTerra nodig zijn om de overige bergingen (UGS Norg, UGS Grijpskerk en PGI Alkmaar) te vullen.

De productie van aardgas in Nederland bedroeg in het eerste halfjaar 4,7 miljard kubieke meter (bcm). In 2021 was dat nog 5,9 bcm. Deze productie is afkomstig uit het Groningenveld (2,4 bcm) en de zogeheten kleine velden (2,3 bcm) die verspreid over Nederland en de Noordzee liggen. Vermindering van het productieniveau wordt enerzijds veroorzaakt door de afbouw van het Groningenveld en de natuurlijke afname van kleine velden.

Hergebruik en verduurzaming

In de energietransitie boekte EBN opnieuw resultaten. Zo werd met CO2-opslag verdere concrete stappen gezet met de projecten Porthos en Aramis, het opslaan van CO2 in lege gasvelden onder de Noordzee. CO2-opslag wordt als onmisbaar  gezien om de klimaatdoelstellingen te halen. Lege gasvelden kunnen ook dienen als opslag voor waterstof. Deze conclusie is het resultaat van een studie die  EBN voor de zomer heeft opgeleverd. Ook met betrekking tot aardwarmte is resultaat geboekt. Enerzijds met het SCAN-project, waarbij de Nederlandse ondergrond in kaart wordt gebracht om de potentie van aardwarmte inzichtelijk te krijgen. In het voorjaar van 2022 werd een nieuwe mijlpaal bereikt: circa 1800 kilometer seismiek. Tevens zijn de voorbereidingen vergevorderd voor de zogeheten onderzoeksboringen naar aardwarmte ten oosten van Utrecht. Anderzijds krijgt de rol van EBN in concrete aardwarmteprojecten steeds vastere vorm. Projecten in Amersfoort, Den Haag (Haagsche Aardwarmte), Delft en Leeuwarden komen concreet van de grond waarmee aardwarmte haar rol gaat spelen in de warmtetransitie.

Dialoog op basis van feiten en cijfers

Door middel van een geïnformeerde dialoog wil EBN de verbinding maken met haar stakeholders. De jaarlijkse infographic over het energiesysteem is daar een goed voorbeeld van. Deze werd gepresenteerd tijdens het jaarlijkse Energieontbijt waar een groot aantal gasten uit de energiewereld aanschoven. Ook op andere manieren faciliteert EBN het gesprek over de energietransitie. In de eerste helft van 2022 bijvoorbeeld door de Week van de Ondergrondse Energieopslag te organiseren, een discussiedag over het nut en de noodzaak van CO2-opslag (Carbon Storage Dialogues) en ook de periodieke talkshow Transition Talks over de voortgang van de transitie.

Hoge opbrengsten ten bate van de Nederlandse Staat

In het eerste halfjaar van 2022 realiseerde EBN een omzet van EUR 4,7 miljard (2021: EUR 1,0 miljard). Het nettoresultaat bedroeg EUR 3,1 miljard (2021: EUR 272 miljoen). De opbrengsten van de gaswinning draagt EBN als publiek bedrijf af aan de Nederlandse staat en daarmee aan de belastingbetaler. De hoge omzet wordt vooral bepaald door de zeer hoge gasprijs.

Jan Willem van Hoogstraten, CEO van EBN: “De oorlog in Oekraïne heeft alles het eerste half jaar in een ander daglicht gesteld. De impact op de samenleving is enorm, en daarmee ook de impact op onze activiteiten. We hebben te maken gehad met een extreem hoge gasprijs. Het moge duidelijk zijn dat de urgentie om aan alle knoppen tegelijk te draaien (besparing, verduurzaming en waar mogelijk gaswinning uit onze kleine velden) uiterst belangrijk is.”

Kerncijfers van EBN 1ste halfjaar 2022

Kerncijfers EBN 1ste halfjaar 2022 – unaudited. (Klik op afbeelding voor en vergroting.)