Home Nieuws Aardwarmte potentiële bron Amersfoorts warmtenet

Aardwarmte potentiële bron Amersfoorts warmtenet

Ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst Aardwarmte Amersfoort
Nieuws

Met het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met Tullip Energy en Warmtebedrijf Amersfoort is EBN betrokken bij een aardwarmteproject in Amersfoort. Het project levert mogelijk in 2027 voor het eerst warmte aan het bestaande warmtenet in Amersfoort. Potentieel levert het beoogde project voldoende vermogen om rond de 6.500 woningen op termijn te verwarmen. De warmte wordt gewonnen op een diepte van 1.600 meter.

Kennisdeling voor veilige en verantwoorde aardwarmte

De samenwerkingsovereenkomst rond aardwarmte in Amersfoort past binnen de doelstelling van EBN om de inzet van aardwarmte als warmtebron in Nederland te versnellen en te versterken. Maarten Middelburg is business developer bij EBN. Hij ziet dat aardwarmte en warmtenetten in met name de gebouwde omgeving een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de warmtetransitie in Nederland en Amersfoort in het bijzonder. “Deze samenwerking is een belangrijke stap tot het verduurzamen van de warmtevraag in Amersfoort. EBN zet haar kennis en ervaring van de ondergrond in om de ontwikkeling van aardwarmte op een veilig en verantwoorde manier te versnellen.”

Eerst verder onderzoek nodig

Voordat er wordt geboord naar aardwarmte is eerst aanvullen onderzoek nodig. Nico Kuipers van beoogd operator Tullip Energy geeft aan dat men verwacht dat het project in 2026 gerealiseerd gaat worden en in 2027 de eerste warmte wordt geleverd. Hierbij staat veiligheid voorop. “Het is van groot belang dat de realisatie veilig en verantwoord gebeurt. We gebruiken daarom de komende periode om verder onderzoek te doen en het project te ontwikkelen. De specifieke kennis van iedere partij en deze samenwerking moet leiden tot het leveren van duurzame warmte in Amersfoort.”

Onderdeel verduurzaming warmtebronnen warmtenet Amersfoort

De uiteindelijk gewonnen aardwarmte wordt geleverd aan het warmtenet van Warmtebedrijf Amersfoort. De inzet van aardwarmte past binnen de strategie van dit bedrijf om haar warmtebronnen te verduurzamen. Zo kijkt het naast aardwarmte ook naar kansen rondom aquathermie.De waterzuiveringsinstallatie op Isselt kan potentieel ruim 7.000 woningen in Amersfoort volledig duurzaam verwarmen. Voor een succesvolle energietransitie is echter alles nodig. Wij ontwikkelen hiervoor warmtebronnen in de volle breedte. Daarmee kunnen we de energietransitie versnellen en Amersfoort in hoog tempo verduurzamen,” zegt Valentijn Kleinen van Warmtebedrijf Amersfoort.