Home CCS Pagina 2

Categorie: CCS

Porthos project kan door met advies Commissie m.e.r.

De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft een definitief advies uitgebracht over het milieueffectrapport...

Lees meer Lees meer

Grootste Nederlandse project voor CO2-reductie, Porthos, ligt op schema

Porthos, het project voor CO2-afvang en opslag in Rotterdam, ligt op koers om vanaf 2024 jaarlijks 2,5...

Lees meer Lees meer

Porthos verwacht geen vertraging als gevolg van voorlopig advies Commissie m.e.r.

De Commissie m.e.r. heeft in haar voorlopig advies aangegeven dat naar haar mening het milieueffectrapport...

Lees meer Lees meer

Porthos en bedrijven werken verder aan CCS

Porthos werkt ook de komende periode samen met vier bedrijven aan de voorbereiding van afvang, transport...

Lees meer Lees meer

Berte Simons leidt CCUS bij EBN

Berte Simons wordt vanaf 1 januari aanstaande de nieuwe program manager Carbon Capture, Utilisation and...

Lees meer Lees meer

CO2-opslagproject Porthos heeft zicht op EU-subsidie van € 102 miljoen

De Europese Commissie heeft voorgesteld het Porthosproject € 102 miljoen subsidie te geven. Porthos...

Lees meer Lees meer