Home Nieuws Porthos en bedrijven werken verder aan CCS

Porthos en bedrijven werken verder aan CCS

Nieuws

Porthos werkt ook de komende periode samen met vier bedrijven aan de voorbereiding van afvang, transport en opslag van CO2. Het gaat om Air Liquide, Air Products, ExxonMobil en Shell. De partijen hebben een nieuwe overeenkomst getekend, als vervolg op de overeenkomst die zij tekenden in het najaar van 2019.

Afvang en opslag van CO2 (carbon capture and storage; CCS) is een belangrijke methode om op korte termijn, tegen relatief lage kosten, veel CO2-uitstoot te voorkomen. De afvang van CO2 moet bij bovengenoemde waterstofproducenten en raffinaderijen in Rotterdam gaan plaatsvinden. Transport naar en opslag onder de Noordzee wordt voorbereid door Porthos.

In de nieuwe overeenkomst spreken Porthos en de bedrijven af dat zij gezamenlijk blijven toewerken naar het sluiten van transport- en opslagcontracten. De volgende stappen zijn het afronden van diverse technische studies en vergunningenprocedures door zowel Porthos als de bedrijven, en het aanvragen van SDE++-subsidie door de bedrijven.

SDE++ is het nationale subsidieprogramma voor CO2-reductie. Deze subsidie is nodig om het verschil in de kosten voor ETS en de totale kosten voor afvang, transport en opslag van CO2 te overbruggen. Hierdoor kunnen bedrijven een bijdrage leveren aan het behalen van de Nederlandse klimaatdoelen en tegelijkertijd concurrerend blijven.

Naar verwachting ondertekenen Porthos en de bedrijven de definitieve transport- en opslagcontracten voor de zomer van 2021. De vergunningenprocedures lopen tot eind 2021, begin 2022. Daarna wordt een definitieve investeringsbeslissing genomen. De aanleg van de Porthos-infrastructuur staat gepland voor 2022 en 2023. In 2024 is het systeem operationeel.

Overzichtskaar van Porthos

Logo medegefinancierd door EU