Home Nieuws EBN boekt voortgang met bijdrage aan energietransitie

EBN boekt voortgang met bijdrage aan energietransitie

Afbeelding voorkant EBN jaarverslag 2020: morgen verbinden met vandaag - met foto's van EBN collega's en samenwerkingspartners
Nieuws

Jaar met twee gezichten: geen winst, wel resultaat

Energie Beheer Nederland (EBN) kende in 2020 een jaar met twee gezichten. Enerzijds boekte EBN voortgang met het verduurzamen van de gaswaardeketen, en levert daarmee een substantiële bijdrage aan het versnellen van de energietransitie. Anderzijds had ook EBN last van de slechte marktomstandigheden voor gaswinning  en kwam vorig jaar uit op een negatief financieel resultaat.

EBN opereert vanuit drie strategische pijlers: Our Dutch Gas, Return to Nature en New Energy.  Met deze strategie geeft zij invulling aan de ambities van Nederland om een duurzamer energiesysteem te bouwen met nieuwe toepassingen zoals Aardwarmte, CO2-opvang en -opslag en de ontwikkeling van waterstof en groen gas. Op weg daarnaar toe kan ons land nog niet zonder gas. Het aandeel hernieuwbare energie in het energiesysteem blijft nog te ver achter om nu al zonder aardgas te kunnen. EBN staat dan ook voor een optimale en veilige benutting van Nederlands offshore gas. Om een aantal redenen heeft binnenlands gas de voorkeur boven import: de CO2-uitstoot is circa 30% lager, het levert gasbaten op voor de Staat, biedt werkgelegenheid en bovendien kan op deze manier belangrijke kennis worden behouden.

Financieel

2020 Was financieel een zwaar jaar was voor de gasindustrie. En daarmee ook voor EBN, aangezien de omzet van EBN nog voor het overgrote deel uit aardgas komt. Vorig jaar heeft EBN bij een omzet van EUR 1,2 miljard een negatief resultaat van EUR 364 miljoen behaald. In 2019 bedroeg de omzet nog EUR 2,2 miljard en werd een positief resultaat van EUR 256 miljoen geboekt. De optelsom van de bijzonder lage gasprijs, de lage investeringsbereidheid van olie- en gasbedrijven, de stikstofcrisis, de snel afnemende productie uit het Groningenveld, de onzekerheden veroorzaakt door COVID-19 en de bijdrage van EBN in de kosten voor schade-afhandeling in Groningen drukten zwaar op het resultaat van 2020.

Inzetten infrastructuur; hergebruiken en ontmantelen

EBN werkt samen met de operators via NexStep samen om het ontmantelen en hergebruik van olie- en gasinfrastructuur zo veilig, verantwoord en efficiënt mogelijk te organiseren. Door efficiënt en effectief samen te werken kunnen in het ontmantelen substantiële kostenbesparingen worden gerealiseerd (EUR 2 miljard). Tevens kan de infrastructuur nog uitstekend worden ingezet voor de energietransitie. Een goed voorbeeld daarvan is CO2-opslag, waarmee EBN in 2020 met de projecten Porthos en Athos verdere stappen heeft gezet. Zo heeft Porthos zicht op een EU-subsidie van ruim EUR 100 miljoen, en Athos van EUR 15 miljoen. Voor het realiseren van de klimaatdoelen van 2030 is CO2-opslag een onmisbare (tussen)oplossing. Naar verwachting wordt de eerste CO2 in 2025 opgeslagen in een leeg gasveld voor de kust van Rotterdam.

Aardwarmte

Op het gebied van verduurzaming van de warmtevraag werkt EBN met steeds meer partijen nauw samen in de totstandkoming van aardwarmteprojecten. Dat waren er eind 2020 zo’n 20. Daarnaast is in 2020 een samenwerking tot stand gekomen met Invest-NL met betrekking tot een collectieve warmtevoorziening in de Regionale Energie Strategie (RES) regio Den Haag-Rotterdam.

Om de ondergrond in kaart te brengen is EBN in 2020 in onverminderd verder gegaan met SCAN: de Seismische Campagne Aardwarmte Nederland. Nog niet onderzochte delen van de Nederlandse ondergrond worden door middel van seismisch onderzoek in kaart gebracht om de potentie van aardwarmte helder te krijgen. In december 2020 werd de mijlpaal van 1000 kilometer seismisch onderzoek bereikt. Eind vorig jaar kreeg EBN tevens een bijdrage van het ministerie van EZK om vanaf dit jaar tien proefboringen in de SCAN-gebieden uit te voeren.

Geïnformeerde dialoog

Klimaat en klimaatverandering staan steeds meer op het netvlies van veel mensen. Het publieke debat over de energietransitie wordt dan ook steeds breder gevoerd. Van groot belang is dat dit gesprek gebaseerd is op feiten. EBN hecht veel waarde aan een geïnformeerde dialoog. Hier draagt het bedrijf aan bij met publicaties als het digitale Focus magazine en uiteraard de EBN-Infographic ‘Energie in cijfers’. Daarnaast is het programma ‘Zo werkt Energie in Nederland’ geïnitieerd dat een compleet beeld geeft van energie in Nederland. Het resultaat zal nog voor de zomer worden gepresenteerd. Ook werd in 2020 ‘De week van de duurzame (aard)warmte’ georganiseerd, een programma over de verduurzaming van de warmtevraag in Nederland. Binnenkort opgevolgd door de Week van Noordzee, als kraamkamer van de energietransitie.  Met het bieden van platform voor de energiediscussie gaat EBN ook de komende jaren door.