Home Nieuws Publieke bedrijven slaan handen ineen voor aandacht voor de energietransitie in onderwijs

Publieke bedrijven slaan handen ineen voor aandacht voor de energietransitie in onderwijs

Achtergrond

Energie Beheer Nederland (EBN), Gasunie, TenneT en de Havenbedrijven Amsterdam en Rotterdam hebben de handen ineengeslagen om de aandacht voor de energietransitie in het voortgezet onderwijs en MBO te vergroten. Dat doen de publieke bedrijven via steun aan Darel Education, de non-profit organisatie die sinds 2018 Masterclasses Energietransitie organiseert voor jongeren van 15-18 jaar in het Voortgezet Onderwijs en MBO. Met hun steun willen de bedrijven bijdragen aan het inzicht van jongeren in de rol van energie in ons leven, de klimaatproblematiek en de mogelijke oplossingen.

Weinig aandacht voor de energietransitie

Op dit moment heeft de energietransitie geen vaste plek in het onderwijsprogramma. Uit recent onderzoek van PanelWizard Direct in opdracht van EBN blijkt echter dat zowel docenten (70%) als leerlingen (54%) het wel belangrijk vinden om op school te leren over de energietransitie. In de praktijk gebeurt dat weinig: bijna 70% van de docenten geeft aan dat het onderwerp ‘energietransitie’ (bijna) nooit tot enkele keren per jaar op de agenda staat. 60% van de jongeren geeft aan dat de energietransitie ‘nooit’ aan bod komt in de lessen. Een te vol lesprogramma, andere prioriteiten en taalbarrières worden door docenten als enkele oorzaken gegeven. Op de vraag hoe meer aandacht zou kunnen worden besteed aan de energietransitie scoren gastlessen en aanvullend lesmateriaal het hoogst.

Groeiende belangstelling

De masterclasses van Darel Education vormen een concreet instrument voor scholen en docenten om in het onderwijs aandacht te besteden aan de energietransitie. Sinds 2018 heeft Darel, met steun van onder meer EBN, masterclasses gegeven aan ruim 15.000 leerlingen op meer dan 130 scholen in heel Nederland. Nu de publieke bedrijven de handen ineenslaan denkt Darel binnen een jaar de 25.000e leerling te kunnen bereiken. Het initiatief voor de aanvraag van masterclasses ligt bij scholen en docenten. Die belangstelling groeit met de dag, aldus Jelte Bosma, bestuurder en oprichter Darel Education: “Wij zien bij scholen een groeiende behoefte om aandacht te besteden aan deze belangrijke transformatie. En dat is ook logisch; zij onderwijzen de generaties die de energietransitie meemaken en leven met de gevolgen van klimaatverandering. Middels de masterclasses faciliteren we een genuanceerde dialoog over de energietransitie op basis van de feiten en cijfers. We zien en krijgen terug dat jongeren daar ook plezier in hebben. Zo dragen de masterclasses niet alleen bij aan inzicht in de vitale rol van energie in ons leven, maar versterken ze ook het draagvlak voor de energietransitie en de interesse van jongeren om daar mogelijk een rol in te spelen, bijvoorbeeld als arbeidskracht.”

Infographic voor jongeren

De steun van de publieke organisaties wordt gegeven in financiële zin én in natura, in de vorm van gastdocenten. Energie-experts verbonden aan de verschillende organisaties, maar ook studenten en docenten in het WO en HBO, worden getraind en begeleid om op persoonlijke titel gastlessen te geven over de energietransitie. Darel Education is daarbij eindverantwoordelijk voor de inhoud van de masterclasses, waarvan de kwaliteit jaarlijks onafhankelijk wordt beoordeeld door het Copernicus Instituut. Een van de instrumenten die daarbij gebruikt gaan worden is de in januari geïntroduceerde infographic voor jongeren, die EBN heeft ontwikkeld samen met Darel en Nr. 5 Foundation.

Over Darel Education

Darel Education BV (Darel Educatie of DE) is een non-profit organisatie met als primaire doelstelling het bevorderen van kennis en maatschappelijk draagvlak rond de noodzaak van en maatregelen voor het bestrijden van klimaatverandering. Dit wordt onder andere bereikt door middel van het ontwikkelen en uitrollen van educatiemodules, het faciliteren van workshops, het bijdragen aan publiekelijke debatten, , het coachen van individuele managers rond energietransitie vraagstukken en het publiceren van gedegen kennis over het onderwerp. Alle medewerkers van DE werken op parttime basis en zijn naast hun DE-werkzaamheden professioneel verbonden aan Darel Consultancy als bedrijfsadviseur of energietransitie specialist.