Home Nieuws 10.000e ambassadeur energietransitie van de toekomst zit op het Jordan Montessori Lyceum

10.000e ambassadeur energietransitie van de toekomst zit op het Jordan Montessori Lyceum

De Darel cheque van de masterclass wordt uitgereikt aan de 10.000e leerling
Nieuws

Feest vanmiddag in Zeist waar Darel Educatie de 10.000e deelnemer mocht verwelkomen aan de energietransitie masterclass. De eer viel ten deel aan een leerling van het Jordan Montessori Lyceum die hiervoor symbolisch een certificaat ontving van Monique Wesly, zij is manager Communicatie en Public Affairs bij Energie Beheer Nederland (EBN) dat tevens hoofdsponsor is van de energietransitie masterclasses. Ook rector Geert Looyschelder en wethouder Duurzaamheid en Energietransitie Wouter Catsburg van de gemeente Zeist waren bij de uitreiking aanwezig.

Behoefte aan context en achtergrond

Alle  leerlingen van 5 VWO werden in het zonnetje gezet met taart en een energiebesparend presentje, evenals de schooldirectie en leraren van het Jordan. “We zien dat er een enorme behoefte is aan context en achtergrond met betrekking tot de energietransitie. Zeker ook bij de jongere generatie die die het straks gaat meemaken en uitvoeren”, aldus Jelte Bosma, één van de initiatiefnemers van Darel.

Monique Wesly van EBN: “De transitie naar een duurzaam en emissievrij energiesysteem is een ongelooflijk grote opgave. Wij vinden het erg belangrijk dat kennis hierover breed beschikbaar is, en met de masterclasses wordt hier op een mooie en creatieve manier invulling aan gegeven. Wat ons betreft alle reden om samen bij deze mooie mijlpaal stil te staan.”

Uitdagend programma

De leerlingen van 5 VWO van het Jordan kregen een uitdagend programma aangeboden. In de ochtend werd de noodzaak, urgentie en grootte van de opgave van de energietransitie behandeld. Op interactieve manieren, met onder meer een escaperoom-achtig spel en postersessies verwierven de leerlingen inzicht in de dilemma’s en uitdagingen die bij de energietransitie komen kijken.

Na de feestelijke overhandiging speelden de leerlingen ‘s middags een energietransitie-simulatiespel, waarin teams verschillende wijken van de fictieve stad ‘Switch City’ beheren. Zo speelde het ene team als bewoner van een oude, te verduurzamen woonwijk en beheerde een ander team de industrie of een tuinbouwgebied. Samen werden ze langs de CO2-meetlat gelegd en onderling kon er geld worden verdiend en worden geïnvesteerd in klimaatvriendelijke oplossingen.

Maatschappelijk draagvlak creëren

De masterclass is ontwikkeld door Darel Educatie en wordt sinds 2019 ingezet op het voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en bij bedrijven om breed maatschappelijk draagvlak te creëren voor de huidige energietransitie en om de kennisbasis die daarvoor nodig is te vergroten. EBN bestaat dit jaar 50 jaar en werkt voor Nederland aan een toekomstbestendige energievoorziening. Het is een publiek bedrijf dat investeert in kennis, kunde en financiële slagkracht om samen sneller een duurzaam energiesysteem te bouwen.